จุฬาฯ ในสื่อ

“มากินกัญ” ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ชูเทรนด์ “กัญชา-กัญชง”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย