หลักสูตรระยะสั้น

Thai Media and Culture Short Program 2019

By the Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University

Applications are now open for the “Thai Media and Culture” program, a one-month program organized by the Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University. The courses will be held in Bangkok, Thailand during two periods: Winter from 7 January – 1 February 2019 and Summer 1 July – 26 July 2019.

The “Thai Media and Culture” program, taught by academic experts and practitioners will expand participants’ understanding of the nature of media in Thailand through three courses: Thai Culture and Communication, Journalism in Asia, and Media Production. Students can choose one, two or all three courses, each including field trips to enhance the participant’s experience and learning about Thailand, its culture and the media.

Download the PDF application for the Thai Media and Culture program at: https://goo.gl/Q3FFdo . (Requires Adobe Acrobat or other PDF viewer programs.) Information regarding qualifications and an application checklist are provided with the application.

Completed applications and supporting documents must be submitted by 30 October 2018 via e-mail at commarts.interaffairs@gmail.com.

Spaces are limited. Apply NOW.

Thai Media and Culture Short Program 2019

A one-month program

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X