อบรมเชิงลึกในหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย”

อบรมเชิงลึกในหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงลึกในหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.45–17.00 น. ณ โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. แนวทางการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล มุมมองการตีความกฎหมายและแนวทางการบัญญัติกฎหมายลำดับรอง
  2. ระบบและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์กรในต่างประเทศ
  3. กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ฯลฯ
  4. การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความท้าทายในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรธุรกิจรวมถึงแนวทางแก้ไข

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยมีค่าลงทะเบียน 4,500 บาท  และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรพร้อมทั้งใบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่
เว็ปไซต์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ หรือที่ลิ้งก์ต่อไปนี้  https://bit.ly/2UFfZUU

สำรองที่นั่งได้ทางอีเมล์  thailawtraining@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกันติการ์ จิตรมา โทร. 09-5951-0017

 

 

 

ค้นหา

X