โรงเรียนต้นไม้ จุฬาฯ เปิดรับสมัครอบรม 3 หลักสูตร

โรงเรียนต้นไม้ จุฬาฯ เปิดรับสมัครอบรม 3 หลักสูตร

โรงเรียนต้นไม้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือของ ภาควิชาภูมิสถาปัตย์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, ครูต้อ ธราดล ทันด่วน, สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และกลุ่มบิ๊กทรี โดยการสนับสนุนของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้เปิดสอนหลักสูตรการตัดแต่งต้นไม้ขึ้น 3 หลักสูตร ได้แก่

 

  1. หลักสูตร 5 วัน ระดับ ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน วันที่ 3-7 มิถุนายน 62

ทัศนศึกษาสถานฑูตฮอลแลนด์

ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท

ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.do/EventMng2

 

  1. หลักสูตร 2 วัน ระดับ ผู้บริหาร/ บุคคลทั่วไป วันที่ 12-13 กรกฎาคม 62

ตอน ”ต้นไม้ใหญ่กับงานก่อสร้าง”

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

ดูรายละเอียดได้ที่  http://bit.do/EventExec8

 

  1. หลักสูตร 20 วัน ระดับ ผู้ปฏิบัติการ วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 62

ทัศนศึกษาอุทยานจุฬาฯ100ปี

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.do/EventPrac7

 

ค้นหา

X