หลักสูตรวุฒิบัตร “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 40

หลักสูตรวุฒิบัตร “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 40

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตร “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 40 (Mini Master in HR Management ) หลักสูตรระยะสั้น ภายใน 30 ชม. ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณหรือบริษัทของคุณ ให้ประสบความสำเร็จได้ ด้วยปัจจัยสำคัญที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจ

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2XPhBwU  และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2yRgeUo

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2559-3638 และ 08-9893-7286

Facebook : หลักสูตรวุฒิบัตร ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาฯ

Line : @cu_learn

หมายเหตุ – ค่าธรรมเนียมอบรม 18,900 บาท

ค้นหา

X