โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

สำหรับบุคคลทั่วไป รอบเดือนกันยายน 2562

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

สำหรับบุคคลทั่วไป รอบเดือนกันยายน 2562

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ รอบเดือนกันยายน 2562 สอนโดยอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติ จากสถาบันภาษา จุฬาฯ หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ CU-TEP, IELTS, TOEFL(IBT), TOEIC, Academic writing, Effective writing 1 & 2, Effective Communication, Writing in the Workplace, Better Pronunciation, Intensive Grammar, English for work

เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาอบรม
9 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2562
เรียนทุกวันจันทร์ และวันพุธ: เวลา 18.00 – 20.00 น.

7 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2562
เรียนทุกวันเสาร์: เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.

สามารถดูตารางเรียนของแต่ละหลักสูตรด้านล่าง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์  http://www.culi.chula.ac.th/asd

หรือสมัครด้วยตนเอง
ห้อง 306 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเปรมบุรฉัตร (ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น.

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.culi.chula.ac.th/asd/page_4b.htm
โทร. 02-218-6017-8 หรืออีเมล somjit.k@chula.ac.th

 

 

 

 

ค้นหา

X