โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

สำหรับบุคคลทั่วไป รอบปลายปี 2562

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

สำหรับบุคคลทั่วไป รอบปลายปี 2562

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป รอบปลายปี 2562 โดยหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ภาษาจีนกลาง, ภาษาบาลีสู่มหาวิทยาลัย, ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร, ภาษาเมียนมา, ภาษาฮินดี, ภาษาสันสกฤต, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาเลียน, ภาษาเกาหลี, ภาษารัสเซีย, ภาษาสเปน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 4 กันยายน 2562

ระยะเวลาอบรม: มีทั้งคอร์สวันเสาร์ และคอร์สวันธรรมดา

ตรวจสอบตารางเรียนของแต่ละหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/2yZnxc8

วิธีการสมัคร:
1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~asc/doc/asc_appform.pdf
หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/

2. ชำระเงินค่าเรียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่บัญชี 152-421-8367

3. ส่งสลิปการโอนเงินพร้อมใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว มาที่อีเมล aksornchula@chula.ac.th
(จะมีเจ้าหน้าที่ตอบอีเมลกลับไปยืนยันการสมัครภายใน 3 วันทำการ เมื่อได้รับอีเมลตอบกลับจึงถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น)

** ในกรณีที่โอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (internet banking / mobile banking) สามารถใช้รูปสลิปอัตโนมัติจากทางธนาคาร หรือถ่ายภาพหน้าจอที่ทำรายการเสร็จสิ้น ให้เห็นเลขที่บัญชีของคณะอักษร ยอดเงิน และวันเวลาที่โอนเข้าให้ชัดเจน ใช้เป็นหลักฐานการโอนเงินได้ **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
e-mail: aksornchula@chula.ac.th
Facbook: https://www.facebook.com/ASCCHULA
โทร. 0-2218-4886 (เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น)

ค้นหา

X