โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์

เรื่อง Common Diseases and Problems in Companion Animals; All Vets Should Know (season 3)

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์

เรื่อง Common Diseases and Problems in Companion Animals; All Vets Should Know (season 3)

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ เรื่อง Common Diseases and Problems in Companion Animals; All Vets Should Know (season 3)
ระยะเวลาอบรม: เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563
(โดยบรรยายทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน รวมจำนวน 10 ครั้ง)
ณ ห้องสาธิตฯ อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัตวแพทย์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> shorturl.at/cfgp3
* รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่าน* ค่าลงทะเบียนท่านละ 13,500 บาท
**ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาได้ที่ >> shorturl.at/lwyCV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)
โทรศัพท์ 0-2218-9754 หรือ
อีเมล: naphat@mannichkhun.com
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/CUVETCE

ค้นหา

X