หลักสูตร Logistics : Strategy & Management

หลักสูตร Logistics : Strategy & Management

สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดการอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management รุ่นที่1/2563 ระหว่างวันที่ 9-10, 16-17 และ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดารินสามย่านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าและการขนส่งในระดับประเทศและระดับโลก สร้างความได้เปรียบด้านความรวดเร็วทางด้านการจัดส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง รับผู้เข้าอบรม 40 คน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 12,000 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน) ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือมีหนังสือสำคัญในกรณีที่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

 

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.tri.chula.ac.th/home/?page_id=582

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุปผา ลัดดาวัลย์ โทร. 0-2218-7444

 

ค้นหา

X