โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รอบเดือนมกราคม 2563

สำหรับนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รอบเดือนมกราคม 2563

สำหรับนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ รอบเดือนมกราคม 2563 สอนโดยอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติ จากสถาบันภาษา จุฬาฯ หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ CU-TEP, IELTS, TOEFL(IBT), Thesis writing, Effective writing 1 & 2, Effective Communication, Writing in the Workplace, Better Pronunciation, Intensive Grammar และ English for work

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มกราคม 2563

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครแทนกันได้ ที่ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาฯ
ห้อง 306 อาคารเปรมบุรฉัตร (ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว)
2. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/asd/page_4b.htm

ระยะเวลาอบรม
3 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2563
เรียนทุกวันจันทร์ และวันพุธ: เวลา 18.00 – 20.00 น.

25 มกราคม – 4 เมษายน 2563
เรียนทุกวันเสาร์: เวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.

สามารถดูตารางเรียนของแต่ละหลักสูตรด้านล่าง
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-6017

ค้นหา

X