คลินิกเทคนิคการแพทย์ เปิดให้บริการตรวจเพื่อการรักษา หรือประเมินสุขภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ แก่บุคคลทั่วไป และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งโครงการวิจัยด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยภาวะโรคเบาหวาน (glucose) โรคไต (BUN, creatinine) โรคไขมันในเลือดสูง (cholesterol, triglyceride, HDL, LDL) โรคตับ (AST, ALT, ALP) โรคเก๊าท์ (uric acid) ตรวจแคลเซี่ยมในเลือดตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag, Anti HBs) เชื้อโรคเอดส์ (Anti HIV) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) มะเร็งลำไส้ (CEA) มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ ตรวจเชื้อ และอื่นๆ (เจาะเลือดจันทร์-ศุกร์ 07.30-10.00 น.)

ติดต่อหน่วยงาน

คลินิกเทคนิคการแพทย์

บริการสังคม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X