บริการสังคมพื้นที่สร้างสรรค์

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงาน

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์กีฬาสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทั้งส่วนบุคคลและหมู่คณะ รวมถึงให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ พร้อมผู้ตัดสิน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การฝึกอบรมทักษะกีฬา เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีบริการสนามกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ สนามเทนนิส สนามกีฬาในร่ม สนามไดร์ฟกอล์ฟ สนามพัตกอล์ฟ สนามวอลเลย์บอลชายหาด สระว่ายน้ำ 25 เมตร ฟิตเนสกลางแจ้ง สนามจันทนยิ่งยง และสนามจินดารักษ์ เป็นต้น ซึ่งสำหรับนิสิต อาจารย์ บุคลกรจุฬาฯ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกแบบรายเดือน หรือแบบรายปี เพื่อร่วมใช้บริการของศูนย์กีฬาแห่งนี้ได้อีกด้วย

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0 2218 2874-7, 0 2218 2840, 0 2218 2848
เว็บไซต์ www.cusc.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/cuscpage

บริการสังคม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X