สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ร้านหนังสือซึ่งเป็นศูนย์รวมความก้าวหน้าทางวิชาการ สาระ บันเทิง และความทันสมัย จัดจำหน่ายหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซีดี-รอม วีดิทัศน์ สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ซึ่งศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ มีเปิดให้บริการกว่า 12 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถสืบค้นสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วย

ติดต่อหน่วยงาน

Call Center

โทรศัพท์ 0 2255 4433, 08 6323 3703 – 4

เวลาทำการ:

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 14.00 น.
  • นักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

แผนกบริการลูกค้า

โทรศัพท์ 0 2218 9891, 0 2218 9879
อีเมล info@cubook.chula.ac.th, customer@cubook.chula.ac.th
เว็บไซต์ www.chulabook.com
Facebook www.facebook.com/CUbook

สาขาสยามแสควร์ (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 1 อาคารวิทยกิตติ์ ซอยจุฬา 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 9881
โทรสาร 0 2254 9495

สาขาศาลาพระเกี้ยว

ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 7001, 0 2218 7017
โทรสาร 0 2251 7021

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

ชั้นล่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5526 0162-5
โทรสาร 0 5526 0165

สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4421 6131-2
โทรสาร 0 4421 6135
อีเมล sutbook@cubook.chula.ac.th

สาขามหาวิทยาลัยบูรพา

อาคารศูนย์กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0 3839 4855-9
โทรสาร 0 3839 3239

สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

อาคารสาระสโมสร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์ 0 3739 3023, 0 3739 3036
โทรสาร 037-393-036

สาขาจัตุรัสจามจุรี

ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน)
โทรศัพท์ 0 2160 5301-3
โทรสาร 0 2160 5304

สาขาหัวหมาก

17/5 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2374 1375-6
โทรสาร 0 2374 1374

Facebook

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย