คลินิกกายภาพบำบัด เปิดให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆของร่างกาย ผู้ที่มีอาการชา แขนขา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์, อัมพาต เด็กที่มีพัฒนาการช้า และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ตลอดจนการรักษาด้วยการดัดดึงกระดูกสันหลัง และการรักษาด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย (ควรโทรนัดล่วงหน้า)

เวลาทำการ

  • จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
  • เสาร์ 9.00-19.00 น.
  • อาทิตย์ 9.00-16.00 น.

ติดต่อหน่วยงาน

คลินิกกายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 3 ซอยจุฬาฯ 12
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 1100
อีเมล pt.ahs.chula@gmail.com
เว็บไซต์ www.pt.ahs.chula.ac.th/clinic
Facebook www.facebook.com/PT.Chula/

บริการสังคม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X