บริการทางการแพทย์

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด เปิดให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆของร่างกาย ผู้ที่มีอาการชา แขนขา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์, อัมพาต เด็กที่มีพัฒนาการช้า และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ตลอดจนการรักษาด้วยการดัดดึงกระดูกสันหลัง และการรักษาด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย (ควรโทรนัดล่วงหน้า)

เวลาทำการ

  • จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
  • เสาร์ 9.00-19.00 น.
  • อาทิตย์ 9.00-16.00 น.

ติดต่อหน่วยงาน

คลินิกกายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 3 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ

254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 1100

Email
pt.ahs.chula@gmail.com

เว็บไซต์
www.pt.ahs.chula.ac.th/clinic

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย