ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรจุฬาฯ CU-CAS เป็นระบบสารสนเทศที่จัดทำโดยสำนักบริหารงานวิชาการ ช่วยในการสร้างประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) ของผู้สอนและการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

คณาจารย์และนิสิตสามารถเข้าสู่ระบบการประเมินได้ ที่นี่ www.cas.chula.ac.th/cas/

Contact

Office of Academic Affairs

Tel: +66 2218 0201
Fax +66 2218 0208
Email: academic@chula.ac.th
Website: www.academic.chula.ac.th
CU-CAS Website: www.cas.chula.ac.th/cas/

Chula is the place to discover one’s true individuality and the years I spent here were most enjoyable.

Rossukhon Kongket Alumni, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
X