october, 2019

02oct(oct 2)9:00 am12nov(nov 12)5:00 amนิทรรศการ “ชีวิตมหาตมาคานธี” (The Life of Mahatma Gandhi)นิทรรศการดังกล่าวจะทำให้ผู้รับชมมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงเฉพาะชีวิตและผลงานของคานธีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวคิดทางปรัชญาแห่งการพึ่งพาตนเอง การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับหลักธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ศูนย์อินเดียศึกษา สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ขอเชิญชมนิทรรศการ “ชีวิตมหาตมาคานธี” (The Life of Mahatma Gandhi) ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการดังกล่าวจะทำให้ผู้รับชมมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงเฉพาะชีวิตและผลงานของคานธีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวคิดทางปรัชญาแห่งการพึ่งพาตนเอง การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับหลักธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

แนวความคิด

โมหันทาส กรัมจันท์ คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) หรือที่คนไทยรู้จักในนามมหาตมาคานธี เกิดในปี ค.ศ. 1869 ในรัฐคุชราต บริติชอินเดีย เขาเป็นบุคคลสำคัญของอินเดียที่มีบทบาทในการเรียกร้องเอกราชอินเดียจากบริติช ราชในช่วงทศวรรษ 1940 มหาตมาคานธีเป็นผู้นำกิจกรรมทางการเมืองผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่และมีแนวคิดทางเศรษฐกิจอันมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้อินเดียสามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากการชี้นำจากโลกตะวันตก ตลอดการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของเขา คานธียึดมั่นในแนวคิดอหิงสา คือการไม่ใช้ความรุนแรงและอดกลั้นต่อความรุนแรงที่ตนประสบ รวมทั้งแนวทางอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) โดยไม่ยอมให้ความร่วมมือกับแนวนโยบายของผู้ปกครองที่กดขี่ เชิดชูแนวคิดฮินดูนิยมและสวราช คือการปกครองในหมู่ตนเอง หลังอินเดียได้รับเอกราชไม่นานนัก มหาตมาคานธีก็ถูกสังหารในวันที่ 30 มกราคม 1948 ผลงานชั่วชีวิตของเขาทำให้อนุชนยกย่องเชิดชูเขาเป็น “บิดาแห่งชาติ”  อินเดียสมัยใหม่ตราบจนทุกวันนี้

ปี 2019 คือ ปีครบรอบ 150 ปีชาตกาลของมหาตมาคานธี เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและเกียรติประวัติของคานธี รวมทั้งปรัชญาทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองที่คานธีได้ฝากไว้แก่โลก ในวาระดังกล่าว ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กำหนดจัดนิทรรศการภาพถ่ายชีวิตมหาตมาคานธี เพื่อเป็นการถ่ายทอดประวัติชีวิต กิจกรรม และสารจากบิดาแห่งชาติอินเดียผู้นี้ รวมทั้งวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคานธี เช่น “จรขา” คือกงปั่นด้ายที่คานธีได้ใช้เพื่อเรียกร้องให้ชาวอินเดียลุกขึ้นมาพึ่งพาตนเอง นำไปสู่สวราชและสวเทศี ทั้งนี้ จรขาเคยเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนธงอินเดียก่อนที่จะพัฒนามาเป็นอโศกธรรมจักรในปัจจุบัน จึงมีความผูกพันกับวิถีแห่งการพึ่งพาตนเองอย่างมาก

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.
ปิดให้บริการ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

เวลาที่จัดงาน/กิจกรรม

October 2 (Wednesday) 9:00 am - November 12 (Tuesday) 5:00 am

ค้นหา

X