september, 2019

15sep1:00 am15dec1:00 amอภิปรายเรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้กับตุ๊กตาทหารม้าดินเผา”พบกับ...ตุ๊กตาดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้จำนวน 133 ตัว ชิ้น มาแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

รายละเอียดงาน/กิจกรรม

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการอภิปรายเรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้กับตุ๊กตาทหารม้าดินเผา” ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.30-11.30 น. ที่ห้อง 303-304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี ได้ส่งตุ๊กตาดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้จำนวน 133 ชิ้น มาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2562

วิทยากรได้แก่

  • ผศ.ถาวร สิกขโกศล บรรยายหัวข้อ  “จักรพรรดิจิ๋นซีกับความล้มเหลวของพระราชวงศ์ฉิน”
  • ศ.ฟู่ เจิงโหย่ว บรรยายหัวข้อ “จิ๋นซีฮ่องเต้ ทรราชย์ผู้สร้างคุณูปการ”
  • ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช บรรยายหัวข้อ “ภาพสะท้อนวัฒนธรรมจีนผ่านศิลปกรรมจากนิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้”
  • นายอนุรักษ์ กิจไพบูลทวี บรรยายหัวข้อ “จิ๋นซีฮ่องเต้ในงานบันเทิงคดี”

เปิดให้เข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนที่ลิงค์ http://bit.ly/2lOoIIe หรือสแกน QR code ที่แนบในโปสเตอร์

เวลาที่จัดงาน/กิจกรรม

September 15 (Sunday) 1:00 am - December 15 (Sunday) 1:00 am

ค้นหา

X