november, 2019

21nov12:00 am1:00 pmบรรยายธรรมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา “เปรียบเทียบคัมภีร์วิมุตติมัคค์ กับ คัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ตอนที่ 3 : ปัญญา”

รายละเอียดงาน/กิจกรรม

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายธรรมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 10 “เปรียบเทียบคัมภีร์วิมุตติมัคค์ กับ คัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ตอนที่ 3 : ปัญญา” โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งชื่อเข้าร่วมงานได้ที่โทร.0-2218-4916 หรือที่ E-mail: tipitaka.chula@gmail.com

เวลาที่จัดงาน/กิจกรรม

(Thursday) 12:00 am - 1:00 pm

ค้นหา

X