Highlights

Quick MBA for SMEs จุฬาฯ แนะทางรอดธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 รวบรัดและได้ผลจริง


สำเร็จด้วยดีกับ Quick MBA for SMEs โครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมจากจุฬาฯ เสิร์ฟความรู้ถึงบ้านให้ผู้ประกอบการSMEs 4 ประเภทธุรกิจอาหาร โรงแรมและที่พัก สุขภาพ และแฟชั่น ปรับตัวและอยู่รอดในวิกฤตโรคโควิด-19 รับชมรับฟังย้อนหลังเพื่อเสริมพลังธุรกิจได้แล้ววันนี้


วิกฤตโรคโควิด-19 ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตถ้วนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีมากกว่า 90% ของธุรกิจในบ้านเราได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง หลายรายต้องปิดตัวลงเนื่องจากประสบภาวะขาดทุนไม่อาจแบกรับค่าใช้จ่ายได้

แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาส เจ้าของธุรกิจจำนวนไม่น้อยเริ่มปรับตัวและประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดและอยู่ดีท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์ ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังหาทางออกให้กับธุรกิจใน Quick MBA for SMEs โครงการอบรมความรู้ทางธุรกิจฟรี!! ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

Quick MBA for SMEs เสริมความรู้สู่ทางรอดจากโควิด-19

โครงการอบรม Quick MBA for SMEs จัดขึ้นจากดำริของศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ตามวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม (Innovations for Society)

“เมื่อใดที่สังคมและประเทศชาติมีปัญหา จุฬาฯ มีหน้าที่หาคำตอบ เช่นในเวลานี้ที่คนไทยกำลังเผชิญปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายคนถูกเลิกจ้าง ธุรกิจไม่มีลูกค้า โครงการนี้จึงหวังจะมีส่วนช่วยเสริมความรู้เพื่อช่วยแก้จนให้ภาคธุรกิจSMEs”  ศ.ดร.บัณฑิต กล่าว

โครงการ Quick MBA for SMEs ในปีนี้เป็นการสานต่อความสำเร็จของโครงการอบรมความรู้ด้านบริหารธุรกิจ Quick MBA from Home ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2563 เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระลอกแรกคราวนั้น โครงการได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก 4 แห่งคือ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สแตมฟอร์ด เคมบริดจ์ และออกซ์ฟอร์ด ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและบริหารธุรกิจมาเป็นวิทยากร โครงการอบรมครั้งแรกได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้เข้ารับชมทาง Facebook กว่า 4 แสนครั้ง และมีการแชร์ออกไปมากกว่า 4,000 แชร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ผู้ริเริ่มโครงการ Quick MBA for SMEs กล่าวถึงการอบรมในปีนี้ว่า “สถานการณ์โควิด-19 ปีนี้รุนแรงกว่าเดิม การอบรมให้ความรู้ทางด้านธุรกิจที่สั้น กระชับและได้ผลจึงยิ่งจำเป็น โครงการอบรม Quick MBA for SMEs : WeToWe Market จุฬาฯ แก้วิกฤตพิชิตCOVID-19 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด-19 เราเน้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ได้แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สร้างความอยู่รอดภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ไม่ปกติ”

ความรู้ 4 ธุรกิจ SMEs โดยวิทยากรแถวหน้า

Quick MBA for SMEs จัดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. โดยจัดต่อเนื่อง4 สัปดาห์ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม –16 สิงหาคม 2564ทางZoom และสดทางเพจ Facebook : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธมิตร โดยมีวิทยากรที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการจากธุรกิจ SMEs 4 ประเภทคือ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจสุขภาพ และธุรกิจแฟชั่น มาเล่าสู่กันฟังถึงแนวทางการแก้ปัญหาและหาทางรอดของธุรกิจในสถานการณ์โควิด-19 ขมวดปมด้วยแนวคิดเชิงวิชาการโดย รศ.ดร.วิเลิศ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ  

วิทยากรรับเชิญ อาทิ คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงศ์ CEO เบทาโกร (นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ) ดร.ลักขณา ลีลายุทธโยธิน กรรมการและอดีต CEO เซเรบอส แปซิฟิค (นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ) คุณปิลันธนี สุวรรณบุบผา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปรษณีย์ไทย (นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ) คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย ฯลฯ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ

“วิทยากรแต่ละท่านมาจากหลากหลายธุรกิจแต่ทุกคนมีมุมมองที่ตรงกัน แม้วิกฤตครั้งนี้จะทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แต่มันคือโอกาสที่ธุรกิจ SMEs จะได้ลดต้นทุนในการทำงานหรือลดตำแหน่งงานบางตำแหน่งที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่เราไม่เคยมองมาก่อน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ ผู้รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการโครงการอบรม Quick MBS for SMEs กล่าว

SMEs ควรใช้ความเล็กของธุรกิจให้เป็นประโยชน์ ผศ.ดร.เอกก์ กล่าวเสริม “ให้ทดลองทำธุรกิจใหม่ๆ ที่ลงทุนไม่มากหากล้มจะได้ไม่เจ็บมาก ข้อดีของ SMEs คือปรับตัวได้เร็ว อย่าเสียเวลาวางแผน ขอให้ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ ลองทำในสิ่งที่อยู่นอกกรอบโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สำคัญ    อย่าจับลูกค้ากลุ่มใหญ่ ให้จับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเล็กๆ”

แม้โครงการอบรม Quick MBA for SMEs แต่ละครั้งจะใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง แต่ก็อัดแน่นไปด้วยความรู้และหลักการที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งยังเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังฟรีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรรับเชิญโดยตรง Quick MBA for SMEs ทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมาจึงประสบความสำเร็จอย่างดีด้วยยอดผู้ชมกว่า1 แสนวิว และมีการแชร์มากกว่า 1,000 ครั้ง

“ดีใจที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากนิสิตเก่าจุฬาฯ และผู้ประกอบการในภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก นำเสนอความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ผ่านแพลตฟอร์มที่จุฬาฯ จัดขึ้น   ทำให้ทุกคนได้มาร่วมมือกันแก้จนให้กับธุรกิจ SMEs” ผศ.ดร.เอกก์กล่าวด้วยความปลื้มใจ

โครงการอบรม Quick MBA โดยจุฬาฯ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จะคงยังมีต่อไปเพื่อช่วยภาคธุรกิจและสังคมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ส่วนประเด็นหัวข้อในปีหน้าจะเป็นเรื่องใด รศ.ดร.วิเลิศ กล่าวให้ความหวังว่าน่าจะเป็นเรื่องการฟื้นฟูกิจการให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

ผู้ที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤตทางด้านธุรกิจและจิตใจ ต้องการแรงบันดาลใจและพลังสมองเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19  สามารถติดตามรับชมรับฟังโครงการ Quick MBA for SMEs ย้อนหลังได้ทาง Facebook: Chulalongkorn University และทางเพจ Facebook ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย: ทปอ / CBSChula / CBS Academy / จุฬาฯ มาร์เก็ตเพลส / Brand Buffet

Quick MBA for SMEs ทางรอดธุรกิจอาหาร 

https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/videos/352907972968958/

Quick MBA for SMEs ทางรอดธุรกิจโรงแรมและที่พัก

https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/videos/879719802675510/

Quick MBA for SMEs ทางรอดธุรกิจสุขภาพ 

https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/videos/633332701389296/

Quick MBA for SMEs ทางรอดธุรกิจแฟชั่น 

https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/videos/1222280298195824/

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย