Highlights

นิสิต BASCii และ ISE ทีม “Perm” คว้ารางวัลที่ 3 การแข่งขัน Startup Thailand League 2021


นิสิตจุฬาฯ ทีม “Perm” ประกอบด้วยนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ(BASCii) และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน (ISE) คว้ารางวัลที่ 3 การแข่งขัน Startup Thailand League 2021 จากนวัตกรรม Deep Tech Solution เทคนิคการเข้ารหัสรูปแบบพิเศษ “Perm’s Encrypted Data Management Tools”


สมาชิกทีม “Perm” ประกอบด้วยสรวิชญ์ วชิรธนุศร  ชวิศ ปานจินดา นิสิตสาขาวิชา BASCii
ภานุรุจ สุวชิรัตน์ ภีมพล ฉายานนท์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร ISE
และชนาธิป วชิรธนุศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม Deep Tech Solution สู่การเป็น Startup

สรวิชญ์ วชิรธนุศร CEO ประจำทีม Perm เปิดเผยว่า  Startup Thailand League 2021 เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก พวกเราสนใจเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ซึ่งตรงกับสาขาวิชาที่เราเรียนพอดี การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ

“Perm’s Encrypted Data Management Tools” น่าสนใจอย่างไร

Perm’s Encrypted Data Management Tools เป็นSoftware solutionที่จะช่วยในการประมวลผลข้อมูลด้วยการเข้ารหัสแบบเทคนิคพิเศษ “Fully Homomorphic Encryption” เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น Big data หรือการนำข้อมูลไปพัฒนาในรูปแบบ AI โดยนวัตกรรมที่ทีม Perm’s พัฒนามานั้นจะทำให้ข้อจำกัดและความเสี่ยงในการส่งข้อมูลไปประมวลผลนั้นหายไป ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับภาครัฐและเอกชนในการเข้าสู่ยุคที่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ได้อย่างปลอดภัยและไร้ขีดจำกัด

ขั้นตอนการพัฒนาและการบริหารงาน

ทางทีมแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ด้านการบริหาร “Business” และด้านการพัฒนา “Development” เริ่มจากการหาข้อมูล โดยมีการศึกษาค้นคว้าข้อดีและข้อจำกัดของการพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นในการประมวลผลข้อมูลด้วยการเข้ารหัส  ส่วนในด้าน Development จะทำการเขียนโค้ดดิ้งเพื่อนำไปทดลอง ปรับใช้ ซึ่งการทำงานของโปรแกรมนั้นค่อนข้างเฉพาะตัวและยังใหม่สำหรับประเทศไทย

จุดเด่นที่ตอบโจทย์ปัญหา และความน่าสนใจของนวัตกรรม

Perm’s Encrypted Data Management Tools เกิดจากการพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่เล็งเห็นถึงปัญหาของการประมวลผลข้อมูลในปัจจุบัน หากให้นึกภาพตามง่ายๆ คือการที่บริษัทจะนำข้อมูลทางการค้าที่เป็นความลับไปต่อยอดนั้น จะต้องมีการจ้างหรือใช้บริการของบริษัทภายนอก เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง ดังนั้นทางทีม Perm’s ได้เสนอกรรมวิธีการส่งข้อมูลระหว่าง data owner และ data processor ซึ่งใช้เทคนิคการเข้ารหัสที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้โดยไม่ต้องกลัวข้อมูลรั่วไหล วิธีการนี้เริ่มเป็นที่จับตามองในหลายๆ ประเทศซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นำวิธีการส่งข้อมูลในลักษณะนี้มาพัฒนาในประเทศไทย

ความรู้และประสบการณ์จากการเข้าแข่งขัน

จากการคัดเลือกในมหาวิทยาลัย สู่ระดับภูมิภาค และการเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ทีม Perm’s แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในยุคปัจจุบัน ซึ่งทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสังคมโลก นับเป็นก้าวที่น่าจับตามอง Deep Technology รูปแบบใหม่ กับบทบาทต่อไปที่ทางทีมกำลังจะพัฒนาต่อ

“ขอขอบคุณ CU Innovation hub ที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้และพูดคุยกับรุ่นพี่และเมนเทอร์ที่มาร่วมให้คำปรึกษา จนงานนี้ลุล่วงไปได้ดี ขอบคุณอาจารย์จากหลักสูตร ISE คณะวิศวฯ จุฬาฯ และหลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการ(BASCii) ที่ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ และทีสร้างเสริมประสบการณ์ให้พวกเราเป็นอย่างมาก สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต”   สรวิชญ์ กล่าวทิ้งท้าย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย