Highlights

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Albupro Plus งานวิจัยจากจุฬาฯ ผู้ป่วยโรคไตกินดี คนสุขภาพดีกินได้

Egg white meal replacement

อาจารย์สหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เผยงานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีโปรตีนจากไข่ขาวสูง Albupro Plus อาหารฟังก์ชันสำหรับผู้รักสุขภาพ จ่อวางจำหน่ายเร็วๆ นี้


น้ำดื่มผสมไฟเบอร์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มวิตามิน หรือกาแฟผสมคอลลาเจน เหล่านี้เป็นอาหารฟังก์ชันที่กำลังมาแรงและมีรูปแบบหลากหลายในตลาดผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ แต่อาหารประเภทนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะผู้ทีมีโรคเรื้อรังอย่างผู้ป่วยโรคไต ที่ต้องใส่ใจอาหารที่บริโภคเป็นพิเศษ

nutritionist
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

“ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องได้รับการบำบัดโดยวิธีล้างไตมีความจำเป็นต้องควบคุมสารอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้ชะลอความเสื่อมของไตและภาวะแทรกซ้อนของโรค ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงต้องได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโภชนาการ โดยทั่วไปผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตจำเป็นต้องได้รับพลังงานและโปรตีนในปริมาณสูง ในขณะเดียวกันก็ต้องจำกัดปริมาณแร่ธาตุหลายชนิดให้เหมาะสมด้วย ดังนั้น อาหารสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงต้องให้พลังงานและโปรตีนสูง แต่มีโซเดียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัสในปริมาณต่ำ” รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีโปรตีนไข่ขาวสูง “Albupro Plus” ที่เป็นได้ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปและผู้ป่วยโรคไต

อาหารฟังก์ชัน
อาหารฟังก์ชัน

อาหารฟังก์ชัน และ อาหารทางการแพทย์ แตกต่างอย่างไร

รศ.ดร.สุวิมล อธิบายว่าอาหารฟังก์ชัน คือ อาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทั่วไป (basic food) เพียงแต่มีการเพิ่มหรือลดสารอาหารบางอย่างให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการบริโภคอาหารนั้นมากขึ้น เช่น นม น้ำเต้าหู้ น้ำผลไม้ โยเกิร์ต รวมถึงน้ำเปล่าที่มีการเติมวิตามิน เกลือแร่ คอลลาเจน โพรไบโอติก หรือสารอาหารต่างๆ อาหารฟังก์ชันนอลเหล่านี้เหมาะกับผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัว

ส่วนอาหารทางการแพทย์เป็นอาหารที่นำมาดัดแปลงด้วยการลด-เพิ่ม สารอาหารบางอย่าง เช่น โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่น้ำตาล ฯลฯ เพื่อให้เหมาะกับผู้ป่วยโรคต่างๆ ตามคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์

Egg white meal replacement
ผลิตภัณฑ์ Albupro Plus

ที่มาของการวิจัยผลิตภัณฑ์ Albupro Plus

ผู้ป่วยโรคไตเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใส่ใจเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมเป็นพิเศษ แต่อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยล้างไตที่มีจำหน่ายในประเทศยังมีค่อนข้างจำกัด และส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีราคาค่อนข้างสูง ผู้ป่วยโรคไตจำนวนมากที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐานะจึงขาดโอกาสที่จะเข้าถึงอาหารทางการแพทย์ที่เหมาะสมได้

“ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องล้างไตส่วนใหญ่มักประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากทุกครั้งที่มีการล้างไต โปรตีนส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปในกระบวนการล้างไต ผู้ป่วยจะรู้สึกอ่อนเพลีย รับประทานอาหารได้น้อย รวมถึงต้องมีการจำกัดบางชนิดอาหารด้วย สาเหตุทั้งหลายเหล่านี้มีผลให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ลดลงจึงทำให้มวลกล้ามเนื้อและน้ำหนักตัวของผู้ป่วยลดลงเรื่อยๆ เราจึงอยากช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้”

ในฐานะนักวิจัยทางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร รศ.ดร.สุวิมล จึงริเริ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Albupro Plus เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคไตให้เข้าถึงอาหารทางการแพทย์ในราคาที่จับต้องได้

Albupro Plus ผลิตภัณฑ์สัญชาติไทย สนับสนุนเกษตรกร

รศ.ดร.สุวิมล กล่าวด้วยความภูมิใจว่า Albupro Plus ไม่เพียงช่วยเหลือผู้ป่วยไตให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้แล้วยังสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วย โดยวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศทั้งหมด ได้แก่ คาร์โบไฮเดรตจากมอลโตเด็กทรินซ์จากแป้งมันสำปะหลัง  โปรตีนจากไข่  ไขมันจากน้ำมันรำข้าว ซึ่งล้วนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย

“เราตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย จึงเลือกใช้วัตถุดิบหลักทุกชนิดจากผลิตผลทางการเกษตรในประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายหลักของทีมวิจัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เราเริ่มการวิจัยตั้งแต่การกำหนดชนิดและปริมาณสารอาหารเพื่อให้เหมาะกับสภาวะของโรค ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสารอาหารครบถ้วน เพีงพอ เหมาะสม และมีราคาที่ผู้ป่วยเข้าถึงได้” รศ.ดร.สุวิมล กล่าว

Egg white meal replacement
ผลิตภัณฑ์ Albupro Plus มี 2 สูตร คือ สูตรสำหรับชงดื่ม เเละสูตรซุป

Albupro Plus ใครๆ ก็กินได้

แม้จุดเริ่มต้นการวิจัยจะมุ่งดูแลภาวะโภชนาการให้ผู้ป่วยโรคไต แต่ Albupro Plus ก็เป็นอาหารฟังก์ชันที่ผู้บริโภคทั่วไปกินได้เพื่อบำรุงสุขภาพ

“เราพัฒนา Albupro Plus ให้เป็นทั้งอาหารฟังก์ชันและอาหารทางการแพทย์ โดยผู้ที่สุขภาพดี หรือผู้ป่วยโรคไตก็สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ได้ นอกจากโปรตีนสูงแล้ว ยังมีสารอาหาร เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ในปริมาณที่เหมาะสม โดยสามารถใช้ทดแทนมื้ออาหารได้เลย”

รศ.ดร.สุวิมล เผยว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ Albupro Plus มี 2 สูตร คือ สูตรสำหรับชงดื่ม เมื่อชงกับน้ำอุ่นแล้วจะมีลักษณะคล้ายนม ใช้ดื่มระหว่างมื้ออาหาร และสูตรซุป ชงในน้ำอุ่นรับประทาน ลักษณะเป็นซุปข้น ซึ่งสูตรนี้จะให้พลังงานและโปรตีนในปริมาณสูงตามที่ร่างกายต้องการใช้ทดแทนมื้ออาหารได้

วอนเอกชนหนุนงานวิจัยอาหารฟังก์ชัน “จากหิ้งสู่ห้าง”

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ Albupro Plus อยู่ระหว่างการขอการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่ง รศ.ดร.สวิมล กล่าวว่า “เมื่อได้รับอนุญาตจาก อย. แล้วก็จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของอาหารฟังก์ชันก่อน โดยผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป คาดว่าราคาจะต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่จำหน่ายอยู่ประมาณ 20- 30 % ในขณะนี้ผลิตภัณฑ์ได้เข้าสู่ขั้นตอนการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต เพื่อที่จะขึ้นทะเบียนเป็นอาหารทางการแพทย์เต็มรูปแบบต่อไป”

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ Albupro Plus สำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ภายใต้โครงการวิจัย พัฒนา และทดสอบทางคลินิกสำหรับอาหารฟังก์ชัน ซึ่งต่อจาก Albupro Plus รศ.ดร.สุวิมล เผยว่ากำลังดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบอาหารฟังก์ชันด้านเมตาบอลิกซินโดรม คือ กลุ่มอาการที่เป็นความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึมในร่างกาย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

“หากงานวิจัยพัฒนาอาหารฟังก์ชันได้รับความสนใจและแรงหนุนจากภาคเอกชนก็จะยิ่งทำให้งานวิจัยมีโอกาสออก ”จากหิ้งไปสู่ห้าง” เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงและได้ประโยชน์จากอาหารเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง” รศ.ดร.สุวิมล กล่าวทิ้งท้าย

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า