Highlights

เปิดแล้ว! หลักสูตร Metaverse สำหรับคนทั่วไปจุฬาฯ มั่นใจ ใครๆ ก็สร้างโลกได้

Short-Course-How-to-Build-a-Metaverse

คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป “เทคโนโลยี Metaverse และการประยุกต์ใช้” ขยายกรอบการเรียนรู้ สร้างคนให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี ตอบโจทย์อนาคตสังคมไทย


ปัจจุบัน เทคโนโลยีเปิดกว้างให้ทุกคน re-skill และ up-skill ตัวเองได้ตลอดชีวิต ใครอยากทำอะไร แม้แต่ “สร้างโลก” ก็เรียนรู้และทดลองทำได้ อย่างหลักสูตรระยะสั้น “เทคโนโลยีเมตาเวิร์สและการประยุกต์ใช้” ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป

“ปัจจุบัน เทคโนโลยีพร้อมที่จะพาเราเข้าสู่ยุคของ Metaverse เต็มตัวแล้ว แต่สิ่งที่ยังไม่พร้อมคือ “คนสร้างโลกเสมือน” เราต้องการกำลังคนมหาศาลที่จะมาสร้างโลก Metaverse และเปลี่ยนโลกไปในทางที่ดีขึ้น”  รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พนมเชิง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงเป้าหมายชองการริเริ่มหลักสูตรนี้พร้อมให้ความมั่นใจกับผู้สนใจว่าการสร้างโลกด้วย Metaverse นั้น “ใครๆ ก็ทำได้”

Assoc.-Prof.-Gridsada-Phanomchoeng,-Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พนมเชิง

Metaverse คืออะไร

Metaverse (เมตาเวิร์ส) เป็นที่รู้จักและกล่าวถึงอย่างกว้างขวางตั้งแต่ Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook ประกาศใช้ Metaverse เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างโลกเสมือนจริง แต่จริงๆ แล้ว Metaverse ไม่ใช่ของใหม่ หากแต่เป็นโลกที่เราคุ้น “อยู่” กันอยู่แล้ว อาจารย์กฤษฎา กล่าว

“ชีวิตของเราอยู่กับเทคโนโลยีแทบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะที่ทำงาน พูดคุยกับเพื่อนผ่านโซเชียลมีเดีย หรือเล่นเกม เราล้วนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง ที่ไม่ใช่โลกที่เรากำลังอาศัยอยู่จริงๆ “Facebook” เองก็เป็น Metaverse เช่นกัน เราคุยกับเพื่อน ไลฟ์สด และทำอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างในนั้น ก็เสมือนกับว่าเราอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่ง”

รศ.ดร.กฤษฎา นิยามลักษณะ “Metaverse” แบบเข้าใจง่ายๆ  ดังนี้

 • สามารถเข้าไปอยู่ได้นานๆ
 • เข้าไปแล้ว มีความสุข
 • มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพ 3 มิติ สามารถเป็น 2 มิติ หรือไม่ต้องเป็นภาพเลยก็ได้

Metaverse สำคัญอย่างไร

เมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราได้เห็นการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อชีวิตให้ดำเนินไปอย่างเป็นปกติใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) การเรียนการสอนออนไลน์ การจัดงานสัมมนาออนไลน์ และโลกเสมือน Metaverse ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยเชื่อมต่อผู้คนในโลกที่มีความหลากหลาย

ด้วย Metaverse เราสามารถไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ รับชมภาพจิตรกรรมของศิลปินระดับโลกได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินหรือกังวลเรื่องเวลาปิด-เปิดพิพิธภัณฑ์ Metaverse ช่วยขยายขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเรียนทำอาหาร เรียนการผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดเสมือนจริง หรือเดินทางเข้าป่า (เสมือน) เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ

Metaverse of Chula
Metaverse ของหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 “ในด้านการเรียนการสอน Metaverse ช่วยลบข้อจำกัดหลายอย่าง ไม่ว่าความเสี่ยงการติดโรคระบาด ระยะเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ การเห็นของจริง ที่เป็นไปได้ยากในโลกความเป็นจริง สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกเสมือน” อาจารย์กฤษฎา กล่าว

แม้ปัจจุบัน Metaverse จะเอื้อให้คนเราปฏิสัมพันธ์กันแบบที่ใกล้เคียงกับการได้มาเจอกันจริงๆ หรือได้ไปสถานที่นั้นๆ จริงๆ แต่ก็ยังแค่ “เสมือน”

“นักวิจัยยังคงพยายามพัฒนาให้ประสบการณ์ในโลก Metaverse มีความใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้น ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีหลายอย่าง เช่น แว่น Oculus ถุงมือ หรืออุปกรณ์ควบคุม ก็ทำให้เรารู้สึกได้เทียบเท่าของจริงมากขึ้นแล้ว เชื่อว่าในอนาคต ประสบการณ์ใน Metaverse อาจจะดีกว่าของจริงก็เป็นได้”

อาจารย์กฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวในโลกที่รอให้เทคโนโลยี Metaverse ช่วยเสริมประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้

สร้างโลก Metaverse ทำอย่างไร

อาจารย์กฤษฎา อธิบายว่าเนื้อหาในหลักสูตร “เทคโนโลยีเมตาเวิร์สและการประยุกต์ใช้” เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้าง Metaverse ได้ โดยแบ่งสาระและปฏิบัติการเป็น 3 ส่วน ได้แก่

สร้างโมเดล

เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจะนำเสนอใน Metaverse แล้ว จุดแรกที่ต้องทำคือการสร้างโมเดล ซึ่งในหลักสูตรนี้จะสอนการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Blender  ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี ที่สามารถสร้างโมเดลและภาพเคลื่อนไหวได้มีคุณภาพค่อนข้างดี

รวมโมเดลเอาไว้ในโลกเดียวกัน

คือการรวบรวมโมเดลเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรม Unity โมเดลที่เราได้สร้างเอาไว้ทั้งหมดก็จะกลายเป็นโลกใบหนึ่งได้แล้ว

เชื่อมต่อโลกกับอุปกรณ์

เมื่อเราได้โลกใบหนึ่งแล้ว เราต้องทำการเชื่อมโลกของเราเข้ากับอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ที่ใช้เรียนในหลักสูตรนี้จะใช้ แว่น Oculus หรือ แว่น VR (Virtual Reality) ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองกับมือได้นั่นเอง

Virtual Reality Gear
แว่น Oculus หรือ แว่น VR (Virtual Reality)

Metaverse ใครๆ ก็สร้างได้

ตลอดระยะเวลา 30 ชั่วโมงในการเรียนหลักสูตร “เทคโนโลยีเมตาเวิร์สและการประยุกต์ใช้” ผู้เรียนจะได้ความรู้พื้นฐานที่นำไปสร้าง Metaverse ของตัวเองได้จริง

“ไม่ว่าจะมาจากสาขาอาชีพใด มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาหรือไม่ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสร้าง Metaverse ที่เป็นโลกของตนเองอย่างน้อย 1 ใบ พร้อมทั้งได้รับใบประกาศเมื่อเรียนจบหลักสูตร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงตามความสนใจของตนแน่นอน” อาจารย์กฤษฎา กล่าวอย่างมั่นใจ

“ขณะนี้มีนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้เรียบร้อยแล้ว 1 รุ่น นักเรียนทั้ง 25 คน สามารถสร้าง Metaverse ออกมาได้อย่างดี และส่วนมากบอกว่าสามารถทำได้ไม่ยากเลย” อาจารย์กฤษฎาทิ้งท้าย

ผู้สนใจเรียนหลักสูตร “เทคโนโลยีเมตาเวิร์สและการประยุกต์ใช้” สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัคร พร้อมค้นหารายวิชาอื่นๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่พร้อมให้ทุกคนมา Reskill – Upskill ได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า