Highlights

วางแผนเกษียณก่อนสาย Chula Wealth Plus แอปฯ ช่วยคำนวณเงินออม

Chula-Wealth-Plus-Calculate-Saving-for-Retirement

คณาจารย์ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ พัฒนา Chula Wealth Plus แอปพลิเคชันคำนวณเงินออมเพื่อช่วยวางแผนเกษียณอย่างแม่นยำ หวังกระตุ้นให้ประชาชนวางแผนเกษียณล่วงหน้าเพื่อพึ่งพาตนเองได้หลังวัยเกษียณ


“วันนี้คุณวางแผนเกษียณแล้วหรือยัง?”

หลายคนโดยเฉพาะคนในวัยหนุ่มสาวที่กำลังสนุกกับการทำงานและสร้างเนื้อสร้างตัว อาจมองว่ายังไม่ถึงวัยที่จะคิดหรือตอบคำถามนี้ “ไว้อายุสัก 50 ปีก่อน ค่อยคิดหรือวางแผนแล้วกัน” หรือ “อายุยังน้อยอยู่ ขอเอาเงินไปสร้างความสุขก่อนดีกว่า”

แต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่ายิ่งคิดถึงคำถามนี้เมื่ออายุน้อยเท่าไร ยิ่งดี

Roongkiat Ratanabanchuen, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

การออมเพื่อเกษียณเป็นเรื่องที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาว หลายคนเลยไม่ค่อยได้นึกถึงการออมเพื่อเกษียณเท่าไร มองว่าเราอาจจะเสียชีวิตก่อนที่เราจะเกษียณ หรือแม้เกษียณแล้วก็อาจจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่ปี ทำให้ไม่ใส่ใจการออม มานึกถึงอีกทีก็อาจจะสายไปแล้ว” อาจารย์รุ่งเกียรติ สะท้อนการขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเกษียณของคนไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้คณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าโครงการดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ รวมทั้ง ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ พัฒนาแอปพลิเคชัน Chula Wealth Plus” เพื่อเป็นตัวช่วยในการคำนวณเงินออมเพื่อวางแผนเกษียณได้ง่ายยิ่งขึ้น

ควรเริ่มออมเพื่อเกษียณเมื่อไร?

“ยิ่งออมเร็ว ยิ่งได้เปรียบ” อ.รุ่งเกียรติ ตอบ

“เรามักเริ่มตะหนักถึงการออมเพื่อเกษียณตอนอายุ 45 -50 ขึ้นไป ทำให้เราเหลือเวลาออมเงินเพียงแค่ 10 ปีเท่านั้น ซึ่งช้าเกินไป ถ้าเราเริ่มออมเงินและวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะมีช่วงระยะเวลาในการได้ผลตอบแทนมากกว่า”

แม้จะเป็น first jobber มนุษย์เงินเดือนที่รายได้ต่อเดือนอาจจะเหลือให้ออมไม่มากนัก ก็ควรเริ่มออมเงินไว้แม้จะเป็นจำนวนเพียงเล็กน้อยก็ตาม

อ.รุ่งเกียรติ ชวนให้จินตนาการในวันที่เราเกษียณ ไม่มีรายได้ หากเราไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองด้านการเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้ที่จะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็คือลูกหลาน แล้วถ้าเราไม่มีลูกหลาน?

“ถ้าลูกหลานต้องมาคอยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ ไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ ค่ารักษาพยาบาล ก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เพราะลูกหลานเองก็จะขาดเงินออมของตัวเอง และออมไม่พอต่อไปเรื่อยๆ เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว สร้างความเครียดให้สังคมต่อไป”

การออมเพื่อวางแผนเกษียณมีได้หลายวิธี ทั้งการปันส่วนรายได้เป็นเงินออมในธนาคาร หรือในรูปแบบอสังหาริมทัพย์และสินทรัพย์มีมูลค่ารูปแบบต่างๆ อาทิ ภาพวาด พระเครื่อง เป็นต้น

“การซื้อบ้านเป็นการบังคับการออมประเภทหนึ่งเพราะเมื่อซื้อบ้าน คุณมีหนี้ที่ต้องจ่าย แต่เมื่อจ่ายไปแล้ว คุณจะมีที่อยู่อาศัยที่เป็นของคุณเองและบ้านก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” อ.รุ่งเกียรติ แนะ

คำนวณเงินเกษียณด้วย Chula Wealth Plus

เมื่อตระหนักได้ว่าเราควรจะเริ่มวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานมีรายได้ คำถามต่อมาก็คือจะต้องออมเงินเป็นจำนวนเท่าไร จึงจะสามารถดูแลชีวิตหลังเกษียณได้อย่างราบรื่น

“Chula Wealth Plus เกิดจากแนวคิดที่ว่าคนทั่วไปมักจะไม่รู้ว่าตอนเกษียณแล้วควรจะมีเงินกี่บาท พอเราไม่รู้ว่าตอนเกษียณควรจะมีเงินเท่าไร ก็เลยไม่รู้ว่าควรจะออมเดือนละเท่าไร” อ.รุ่งเกียรติ เล่าถึงที่มาของแนวคิดแอปฯ Chula Wealth Plus

“แอปฯ นี้จะช่วยในการ ‘ตั้งเป้าหมาย’ ในการออมเงินเพื่อเกษียณ ช่วยประเมินความพร้อมและทำให้เราเห็นภาพในการออมชัดเจนมากขึ้น เมื่อเรารู้จักใช้ รู้จักประเมิน ก็จะรู้พฤติกรรมของตัวเองว่าจะออมพอหรือไม่พอ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเอง” อ.รุ่งเกียรติ หวังว่าแอปพลิเคชัน Chula Wealth Plus จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงการวางแผนเกษียณมากขึ้น

จุดเด่นของ Chula Wealth Plus

ในปัจจุบัน มีแอปพลิเคชันมากมายที่สามารถช่วยคำนวณเงินออมเพื่อวางแผนเกษียณได้ แต่ Chula Wealth Plus มีจุดเด่นต่างจากแอปพลิเคชันอื่นที่ 2 ฟังก์ชันหลัก ดังนี้

1. คำนวณความเพียงพอของการออมในปัจจุบัน

โปรแกรมจะช่วยคำนวณให้ว่าหากเราทำอาชีพนี้ มีสวัสดิการแบบนี้ มีการลงทุนแบบนี้ สุดท้ายแล้วเราจะมีเงินเก็บในวันที่เกษียณเท่าไร และจะพอกับที่เราต้องการจะใช้จ่ายหรือไม่ โดยฟังก์ชันของ Chula Wealth Plus จะประเมินเงื่อนไขต่างๆ ตามความเป็นจริง เช่น เงื่อนไขการออมผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ แอปฯ จะใช้หลักสถิติและการจำลองสถานการณ์เพื่อประเมินความน่าจะเป็นของมูลค่าเงินออมในอนาคต ตามความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการคำนวณเงินเฟ้อให้อีกด้วย

“ฟังก์ชันนี้ จะทำให้ผู้ใช้เห็นภาพว่าควรจะลงทุนอย่างไร วางแผนในการหารายได้เพิ่มอย่างไร เพื่อที่จะออมเงินเพื่อเกษียณได้ถึงเป้าหมาย” อ.รุ่งเกียรติ สรุป

Chula Wealth Plus Application Features

2. คำนวณอัตราการถอนเงินที่เหมาะสมจากเงินออม

โปรแกรมจะช่วยคำนวณให้ว่าหากในวันที่เราเกษียณมีเงินอยู่เท่านี้ และเราต้องการถอนมาใช้เดือนละเท่านี้ เงินออมของเราจะหมดเมื่ออายุเท่าไร หรือเมื่อเราอายุ 99 ปี เราจะเหลือเงินเก็บอยู่เท่าไร ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถวางแผนได้อย่างเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างไร เพื่อไม่ให้ลำบากในอนาคต

ไม่ว่าแอปพลิเคชัน Chula Wealth Plus จะมีจุดเด่นมากมายและคำนวณการออมได้อย่างแม่นยำแค่ไหน ก็ยังมีข้อจำกัด

“ข้อจำกัดของแอปฯ คือตัวเราเอง นิสัยของเราเองนี่แหละคือข้อจำกัด ขี้เกียจทำบ้าง ทำไปงั้นๆ บ้าง ไม่ได้ใส่ใจกับการออมจริงจัง ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างนิสัยในการออมเสียวันนี้” อ.รุ่งเกียรติ กล่าวทิ้งท้าย

Chula Wealth Plus Application

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Chula Wealth Plus ได้ฟรี ผ่าน App Store

และติดตามข่าวสารและเคล็ดลับการออมเงินดีๆ ได้ทาง

Facebook: Chula Wealth Plus

YouTube Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXuMvoAfsgK2apuRe4VJs3r3hj_p6ygp8

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า