งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน

ดำเนินโครงการโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

เกี่ยวกับโครงการ: “โรคพาร์กินสัน”  (Parkinson’s Disease,PD) เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบได้มากกว่าร้อยละ 50 ในผู้ป่วยโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ (Movement Disorders)  ผู้ป่วยพาร์กินสันมักประสบปัญหาการเดินติดขัด (Gait freezing) ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติของการเดิน พบได้สูงในระยะกลาง ๆ ของโรค  โดยอาการเหล่านี้จะไม่ค่อยตอบสนองต่อยา แต่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยแสงทางสายตา หรือมีการกระตุ้นด้วยเสียงทางการได้ยินให้ก้าวเท้าเดิน นอกจากนี้ ในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการเดินติดขัด หากมีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถก้าวข้ามสิ่งกีดขวางและเดินต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาการทำงานที่ผิดปกติของวงจรต่างๆ ในสมอง

“ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน” (Laser-guided walking device)  นักวิจัยได้พัฒนาคิดค้น โดยอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา (Visual cues) )  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติดขัด และลดอุบัติเหตุของการหกล้มในผู้สูงวัย  โดยได้ออกแบบไม้เท้าและโปรแกรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินของผู้สูงวัย  โดยเฉพาะไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินผ่านการทดสอบใช้จริงในผู้ป่วยพาร์กินสัน พบว่า สามารถช่วยแก้ปัญหาในการเดินติดขัดป่วยพาร์กินสันทุกรายได้อย่างประสิทธิภาพ

จุดเด่น

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินที่มั่งคงในผู้ป่วย ลดปัญหาการก้าวติดขัด ระยะก้าว ความเร็วในการเดิน จำนวนก้าวต่อนาที รวมทั้งช่วยลดอุบัติเหตุการหกล้มของผู้ป่วยได้
  • ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยพาร์กินสันและลดภาระของญาติในการดูแลผู้ป่วย
  • สามารถใช้ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดิน รวมทั้งใช้เป็นไม้เท้าปกติได้
  • ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบใช้งานจริงในผู้ป่วยและได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย