งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

Garden Fresh

Garden Fresh

ดำเนินโครงการโดย: รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์และคณะ

เกี่ยวกับโครงการ:นวัตกรรม Garden Fresh ถุงยืดอายุรักษ์โลกนั้นสามารถยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลสด 2 – 10 เท่าขึ้นกับชนิดของพืชผลสด เช่น เห็ดฟางที่มีอายุเพียง 1 วันเป็น 7 วันทำให้ประสบความสำเร็จในการทดสอบส่งออกไปยังประเทศบรูไนในปี 2558 นอกจากเห็ดฟางแล้วยังได้ทดสอบและได้ผลดีกับมะม่วงน้ำดอกไม้ ใบมะกรูด ถั่วฝักยาว ข้าวโพดฝักอ่อน ตะไคร้ พริกขี้หนู ผักกาดหอม มะนาว มะเขือเทศ กระเทียมปอกเปลือก หอมแดงปอกเปลือก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสูตรสำหรับยืดอายุเนื้อสดนั้นได้ทดสอบและสามารถรักษาคุณภาพเนื้อวัวสดตัดแต่งแช่เย็นจาก 4 วันเป็น 11 วัน นอกจากนี้เมื่อทิ้งฝังกลบสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายใน 4 เดือน

SHARE

งานวิจัยอื่นๆ

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ในช่วงน้ำหลาก: กรณีศึกษาหมู่บ้านริมน้ำบริเวณ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา(Pilot Project for Low Cost Floating Sala in Sena District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ในช่วงน้ำหลาก: กรณีศึกษาหมู่บ้านริมน้ำบริเวณ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา(Pilot Project for Low Cost Floating Sala in Sena District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน (วัยสูงอายุ)

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน (วัยสูงอายุ)

การศึกษาความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพด้านเครื่องมือแพทย์และการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในบริบทของประเทศไทย

การศึกษาความล้มเหลวของบริษัทสตาร์ทอัพด้านเครื่องมือแพทย์และการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในบริบทของประเทศไทย

การสร้างความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน

การสร้างความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

ดูทั้งหมด

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X