ดำเนินโครงการโดย: รศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์และคณะ

เกี่ยวกับโครงการ:นวัตกรรม Garden Fresh ถุงยืดอายุรักษ์โลกนั้นสามารถยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลสด 2 – 10 เท่าขึ้นกับชนิดของพืชผลสด เช่น เห็ดฟางที่มีอายุเพียง 1 วันเป็น 7 วันทำให้ประสบความสำเร็จในการทดสอบส่งออกไปยังประเทศบรูไนในปี 2558 นอกจากเห็ดฟางแล้วยังได้ทดสอบและได้ผลดีกับมะม่วงน้ำดอกไม้ ใบมะกรูด ถั่วฝักยาว ข้าวโพดฝักอ่อน ตะไคร้ พริกขี้หนู ผักกาดหอม มะนาว มะเขือเทศ กระเทียมปอกเปลือก หอมแดงปอกเปลือก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสูตรสำหรับยืดอายุเนื้อสดนั้นได้ทดสอบและสามารถรักษาคุณภาพเนื้อวัวสดตัดแต่งแช่เย็นจาก 4 วันเป็น 11 วัน นอกจากนี้เมื่อทิ้งฝังกลบสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายใน 4 เดือน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X