งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงรีทอร์ต

ร่วมมือกับ: บริษัท เค.ซี. รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด จ.ขอนแก่น

เกี่ยวกับโครงการ: โครงการนี้เกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบข้าวของ บริษัท เค ซี รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีคุณภาพดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตข้าวได้ถึง 800 ตันต่อวัน พร้อมโรงปรับปรุงข้าวสาร ขนาดกำลังการผลิต 500 ตันต่อวัน สินค้าที่ผลิตได้วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ  เช่น Tesco Lotus Tops และร้านค้าทั่วประเทศ และต่างประเทศเกือบทั่วทุกทวีป  บริษัทฯ มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาร โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกพร้อมรับประทานที่มีอายุการเก็บยาวนานโดยไม่ต้องแช่เย็น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ผลจากการดำเนินโครงการนี้ ทำให้ได้สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมข้าว และผลิตข้าวหุงสุกพร้อมรับประทาน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวหอมนิล ซึ่งมีอายุการเก็บได้นานถึง 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น

 

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย