พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ท้องทะเลและทรัพยากรธรรมชาติ เกาะสีชัง

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ท้องทะเลและทรัพยากรธรรมชาติ เกาะสีชัง

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

จากแนวคิดตามรอยเบื้องยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด Exhibition ณ พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เมื่อปี พ.ศ. 2434 และประกอบกับมีการปรับปรุงโบราณสถานและพื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน จุฬาฯ จึงได้จัดให้มีอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติขึ้นในชื่อ “ชลทัศนสถาน” เพื่อแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับท้องทะเลและทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณหมู่เกาะสีชัง

ภายในอาคารประกอบไปด้วยการจัดแสดง 9 โซน ได้แก่

  1. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
  3. Mini Theater แนะนำเกาะสีชัง
  4. ระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
  5. แพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
  6. พันธุ์สัตว์น้ำ
  7. Touch Tank
  8. สัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
  9. เรื่องของปะการัง

ติดต่อพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

149 หมู่ 3 ท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 0 2218 8160

เวลาทำการ
วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย