พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ท้องทะเลและทรัพยากรธรรมชาติ เกาะสีชัง

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

จากแนวคิดตามรอยเบื้องยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด Exhibition ณ พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เมื่อปี พ.ศ. 2434 และประกอบกับมีการปรับปรุงโบราณสถานและพื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน จุฬาฯ จึงได้จัดให้มีอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติขึ้นในชื่อ “ชลทัศนสถาน” เพื่อแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับท้องทะเลและทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณหมู่เกาะสีชัง

ภายในอาคารประกอบไปด้วยการจัดแสดง 9 โซน ได้แก่

  1. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
  3. Mini Theater แนะนำเกาะสีชัง
  4. ระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
  5. แพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
  6. พันธุ์สัตว์น้ำ
  7. Touch Tank
  8. สัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
  9. เรื่องของปะการัง

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

149 หมู่ 3 ท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 0 2218 8160
เวลาทำการ วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X