พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย

ชีวิตใต้เปลือกที่งดงาม

พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย

พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย

ชีวิตใต้เปลือกที่งดงาม

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์หอยทากบกแห่งแรกของประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการหอยทากที่พบในประเทศไทยที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก เปิดให้ชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เนื่องในโอกาสจัดงานครบรอบ 80 ปี ชีววิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอยทากที่จัดแสดงล้วนมีความน่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

ตัวอย่างหอยทากที่น่าสนใจ เช่น “หอยมรกต” ที่ได้รับพระราชทานนามภาษาไทยจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และ “หอยจิ๋วปากแตร” มีขนาดเล็กมากจนต้องชมผ่านแว่นขยาย มีปล้องสุดท้ายยื่นออกจากเปลือกและปลายปากเปลือกบานออกเหมือนแตร

ติดต่อพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตึกชีววิทยา 1 ห้อง 222 ชั้น 2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 5266

เวลาทำการ

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
  • ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย