พิพิธภัณฑ์แมลง

โลกภายใต้ปีกใส

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

จัดแสดงตัวอย่างแมลงและไรมากกว่า 5,000 ตัวอย่าง เช่น ด้วง ตัวต่อ ผีเสื้อ แมลงปอ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น แมลงหายาก แมลงที่เป็นอาหาร และแมลงอนุรักษ์ของประเทศไทย รวมถึงตัวอย่างผึ้ง ไรปรสิตของผึ้งทุกชนิดที่พบในประเทศไทย ลักษณะของรังผึ้งและชันโรงตามธรรมชาติ และยังมีตัวอย่างอ้างอิงอีกมากกว่า 30,000 ตัวอย่างที่จัดเก็บไว้ โดยจัดแสดงด้วยการแบ่งหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธานเพื่อสะดวกต่อการศึกษา และมีการจำลองที่อยู่ของแมลงในธรรมชาติ

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

พิพิธภัณฑ์แมลง

ตึกชีววิทยา 1 ห้อง 225 ชั้น 2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5266
เว็บไซต์ museum.stkc.go.th/cu/ex_insect.php
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X