พิพิธภัณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

อัศจรรย์…สัตว์พันธุ์ใหม่

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

มีที่มาจากการจัดนิทรรศการห้อง 225 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ภายในห้องจัดแสดงตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพบูลย์ นัยเนตร ได้รวบรวมจากงานวิจัยและสื่อการสอนตลอดระยะเวลา 40 ปี เช่น วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง วิชากั้ง กุ้ง ปู วิชาอนุกรมวิธาน วิชาภูมิศาสตร์สัตว์ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่คุณค่าทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างจัดแสดงที่มีความโดดเด่น เช่น ปูเจ้าพ่อหลวง (Potamonbhumibol Naiyanetr, 2001) ปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกที่เป็นปูน้ำจืดตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระปรมาภิไธยพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อวิทยาศาสตร์

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย

ตึกชีววิทยา 1 ห้อง 225 ชั้น 2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5266
เว็บไซต์ museum.stkc.go.th/cu/ex_inv.php
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X