พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

ความทรงจำเหนือกาลเวลา

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

ความทรงจำเหนือกาลเวลา

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

จัดตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ เมื่อ พ.ศ. 2534 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ซึ่งตรงกับวาระที่การถ่ายภาพของโลกกำเนิดมาครบ 153 ปี ในการนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของพิพิธภัณฑ์ด้วย

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงกล้องถ่ายภาพและภาพถ่ายเป็นการเฉพาะแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย มีการจัดแสดงวิวัฒนาการของกล้องและภาพถ่ายตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แสดงการกำเนิดของแสง สี และภาพสามมิติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ภาพถ่าย ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า พัฒนาเทคนิค และศิลปะเทคโนโลยีทางภาพ

ภายในจัดแสดงกล้องถ่ายภาพหายากและกล่องถ่ายภาพที่ทรงคุณค่ามากมาย บางส่วนเป็นของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ที่ได้พระราชทานและประทานไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาต่อไป

ติดต่อพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

ภาควิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 5581

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-16.00 น.

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย