พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

ความทรงจำเหนือกาลเวลา

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

จัดตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ เมื่อ พ.ศ. 2534 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ซึ่งตรงกับวาระที่การถ่ายภาพของโลกกำเนิดมาครบ 153 ปี ในการนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของพิพิธภัณฑ์ด้วย

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงกล้องถ่ายภาพและภาพถ่ายเป็นการเฉพาะแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย มีการจัดแสดงวิวัฒนาการของกล้องและภาพถ่ายตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แสดงการกำเนิดของแสง สี และภาพสามมิติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ภาพถ่าย ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า พัฒนาเทคนิค และศิลปะเทคโนโลยีทางภาพ

ภายในจัดแสดงกล้องถ่ายภาพหายากและกล่องถ่ายภาพที่ทรงคุณค่ามากมาย บางส่วนเป็นของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ที่ได้พระราชทานและประทานไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาต่อไป

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

ภาควิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5581
เว็บไซต์ museum.stkc.go.th/cu/photo.php
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-16.00 น.
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X