ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การจัดอบรม การเสวนา การเปิดรับสมัครนิสิต และนิทรรศการด้านดนตรี-ศิลปะ อันทรงคุณค่าที่ให้ทั้งสาระความรู้ เกร็ดแง่มุมทางประวัติศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ เพียงท่านติดตามข่าวกิจกรรมจากเว็บไซต์กิจกรรมนี้ ท่านจะทราบข่าวกิจกรรมล่วงหน้า และไม่พลาดทุกกิจกรรมดีๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15dec(dec 15)1:00 am16feb(feb 16)1:00 amการแสดง "ดนตรีในสวน" ครั้งที่ 27 ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ

16jan(jan 16)9:00 am28feb(feb 28)5:00 pmนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ครั้งที่ 8

01feb8:30 am12:30 amอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการทางภาษากับการใช้ศิลปะในการสื่อสารสำหรับเด็ก”

02feb5:00 am9:00 amงาน “EDU CU RUN 2020 เดิน-วิ่งการกุศล

04feb5:00 am8:30 pmเสวนาการกุศล “ฟังกันมากขึ้น I Can Hear Your Voice”

04feb9:00 am12:00 amอบรม “Publishing 101: Tips and Tricks for Early Career Researchers”

06feb(feb 6)8:00 am07(feb 7)5:00 pmประชุมวิชาการนานาชาติ “Creative Tourism and Development: Creativity, Connectivity, and Sustainability in ASEAN”

06feb8:30 am5:00 pmประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

06feb1:30 pm4:00 pmเวทีจุฬาฯ เสวนา เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน”

07feb6:00 pm9:00 pmรายการจุฬาวาทิต “วัชโรดม”

12feb1:00 pm4:00 pmสัมมนา “ก้าวต่อไปของ Rooftop Solar ในประเทศไทย”

16feb4:30 am8:00 amกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2020 (Run For Better City 2020)

18feb1:00 pm4:00 pmเสวนา "ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา “เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

20feb(feb 20)9:00 am22(feb 22)6:00 pmการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2020

22feb8:30 am4:00 pm"ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ฟรี" โดยอาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาฯ

24feb6:00 pm9:00 pmบรรยายพิเศษ เรื่อง “Does neonatal imitation exist?”

25feb5:30 pm2:00 pmเวทีเสวนาสาธารณะ Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง”

28feb11:00 am2:00 pm“เลื่อนงานแถลงข่าว” เปิดตัว โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา ป.ตรี แพทย์ – ป.โท วิศวกรรมชีวเวช

28feb1:00 pm4:30 pmเสวนา “การอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยวิทยาศาสตร์ : แนวทางที่เหมาะสม”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X