ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การจัดอบรม การเสวนา การเปิดรับสมัครนิสิต และนิทรรศการด้านดนตรี-ศิลปะ อันทรงคุณค่าที่ให้ทั้งสาระความรู้ เกร็ดแง่มุมทางประวัติศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ เพียงท่านติดตามข่าวกิจกรรมจากเว็บไซต์กิจกรรมนี้ ท่านจะทราบข่าวกิจกรรมล่วงหน้า และไม่พลาดทุกกิจกรรมดีๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15sep1:00 am15dec1:00 amอภิปรายเรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้กับตุ๊กตาทหารม้าดินเผา”พบกับ...ตุ๊กตาดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้จำนวน 133 ตัว ชิ้น มาแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

02oct(oct 2)9:00 am12nov(nov 12)5:00 amนิทรรศการ “ชีวิตมหาตมาคานธี” (The Life of Mahatma Gandhi)นิทรรศการดังกล่าวจะทำให้ผู้รับชมมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงเฉพาะชีวิตและผลงานของคานธีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวคิดทางปรัชญาแห่งการพึ่งพาตนเอง การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับหลักธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

30oct01novประชุมวิชาการ “ชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย"

06nov(nov 6)7:30 pm17(nov 17)2:00 pmละครเวทีเรื่อง "อีดิปุส จอมราชัน"

08nov(nov 8)9:00 am22(nov 22)4:00 pmประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "Thailand Green Design Awards 2020"

11nov(nov 11)9:00 am13(nov 13)4:00 pmประชุมวิชาการ "Bio-based Polymers for Bio-Circular-Green Economy"

11nov5:00 pm4:00 pm“CU FULL MOON ระวังคืนนี้จันทร์เต็มดวง” งานลอยกระทงจุฬาฯ 2562

13nov5:00 pm7:00 pmBALAC เชิญฟังการบรรยายโดย Darrel J. McLeod นักเขียนชื่อดังชาวแคนาดา

14nov4:30 pm9:00 pmStart It Now งานทอล์กที่จะทำให้คุณเริ่มต้นส้นทางชีวิตในแบบของตัวเอง

15nov(nov 15)12:00 am24(nov 24)10:00 pmงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี "เย็นศิระเพราะบริบาล  เกิดสายธารการให้ที่งดงาม"

15nov(nov 15)9:00 am22(nov 22)4:00 pmประกวด "ออกแบบตราสัญลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)"

16nov9:00 am4:00 pmสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปักเปลี่ยนเมือง” กับการใช้พื้นที่สาธารณะ

16nov5:00 pm9:30 pmบรรยายสาธารณะโดยนักเขียนชาวอินเดียที่มีชื่อเสียง

18nov8:30 am12:00 amสัมมนา “Referencing China: Research and Practice”

21nov12:00 am1:00 pmบรรยายธรรมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา “เปรียบเทียบคัมภีร์วิมุตติมัคค์ กับ คัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ตอนที่ 3 : ปัญญา”

22nov1:00 pm4:00 pmเวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “คู่ชีวิต = คู่สมรส ?”

23nov6:00 pm9:00 pmการแสดงเดี่ยวเปียโนคลาสสิก โดยศิลปิน Matyáš Novák (สมาชิก Petrof Art Family)

25nov2:00 pm4:00 pmงาน "เปิดตัวหนังสือแปล เรื่อง จดหมายเปิดผนึกถึงดร.ฮุสาก จาก วาตซลัฟ ฮาเวล"

30nov9:00 am12:00 amสัมมนา Computational Thinking “CODIND” เสริมสร้างทักษะความคิดของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ฝันไป หรือทำได้จริง”  

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X