ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การจัดอบรม การเสวนา การเปิดรับสมัครนิสิต และนิทรรศการด้านดนตรี-ศิลปะ อันทรงคุณค่าที่ให้ทั้งสาระความรู้ เกร็ดแง่มุมทางประวัติศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ เพียงท่านติดตามข่าวกิจกรรมจากเว็บไซต์กิจกรรมนี้ ท่านจะทราบข่าวกิจกรรมล่วงหน้า และไม่พลาดทุกกิจกรรมดีๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16jul(jul 16)9:00 am14sep(sep 14)5:00 pmนิทรรศการ “MY WAYS III”นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี “MY WAYS III”

01sep9:00 am3:30 pmอบรมธรรมช่วงเข้าพรรษา “เบิกบานด้วยอัปปมาทธรรม”สืบสานประเพณีที่ดีของพุทธบริษัทในช่วงเข้าพรรษา

08sep9:00 am3:30 pmอบรมธรรมช่วงเข้าพรรษา “เบิกบานด้วยอัปปมาทธรรม”สืบสานประเพณีที่ดีของพุทธบริษัทในช่วงเข้าพรรษา

09sep(sep 9)12:00 am14(sep 14)11:59 pmการประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC International Conference Green Chemistry

15sep9:00 am3:30 pmอบรมธรรมช่วงเข้าพรรษา “เบิกบานด้วยอัปปมาทธรรม”สืบสานประเพณีที่ดีของพุทธบริษัทในช่วงเข้าพรรษา

22sep9:00 am3:30 pmอบรมธรรมช่วงเข้าพรรษา “เบิกบานด้วยอัปปมาทธรรม”สืบสานประเพณีที่ดีของพุทธบริษัทในช่วงเข้าพรรษา

29sep9:00 am3:30 pmอบรมธรรมช่วงเข้าพรรษา “เบิกบานด้วยอัปปมาทธรรม”สืบสานประเพณีที่ดีของพุทธบริษัทในช่วงเข้าพรรษา

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X