ข่าวสารและสาระความรู้

ปฏิทินกิจกรรม

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การจัดอบรม การเสวนา การเปิดรับสมัครนิสิต และนิทรรศการด้านดนตรี-ศิลปะ อันทรงคุณค่าที่ให้ทั้งสาระความรู้ เกร็ดแง่มุมทางประวัติศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ เพียงท่านติดตามข่าวกิจกรรมจากเว็บไซต์กิจกรรมนี้ ท่านจะทราบข่าวกิจกรรมล่วงหน้า และไม่พลาดทุกกิจกรรมดีๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28feb(feb 28)1:00 am23aug(aug 23)1:00 amหลักสูตร “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 7เสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

11mar(mar 11)9:00 am31may(may 31)4:00 pmรับสมัครนิสิตปริญญาโทและเอก "สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี"

01apr8:00 am31may(may 31)5:00 amขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)

03apr(apr 3)8:00 am28jun(jun 28)4:00 pmนิทรรศการ "จุฬาฯ จารึก : ภาพฉายจุฬาฯ"ภาพถ่ายเก่าเป็นการบันทึกความทรงจำซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของจุฬาฯ

30apr(apr 30)9:00 am08may(may 8)4:00 pmขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

01may9:00 am31(may 31)5:00 pmประกวดออกแบบ "ตราสัญลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 80 ปี"

02may1:00 pm4:00 pmเวทีจุฬาฯ เสวนาเรื่อง “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?”

08may(may 8)9:00 am20jun(jun 20)5:00 pmประกวดคลิปวีดีโอ และเรียงความ/บทความ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า" เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถและพัฒนาการคิดวิเคราะห์เชิงนโยบาย

08may1:00 pm4:00 pmเสวนา “เรื่อง การศึกษาเพื่อการเท่าทันการเมืองและเศรษฐกิจ”

13may7:58 am7:58 amนิทรรศการภาพถ่าย Diego & Frida : A Smile in the Middle of the Way

14may1:00 pm2:30 pmบรรยายพิเศษ “ภารกิจใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

16may1:00 pm4:00 pmเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปัญหาและทางออกของทีวีดิจิทัล”

17may8:15 am4:30 pmเสวนาวิชาการ REST – IN - PEACE 4 “วิกฤติความหมายในความตาย”

18may6:00 pm8:30 pmงาน "วันวิสาขบูชา" ณ ธรรมสถานจุฬาฯ

28may(may 28)9:00 am02oct(oct 2)4:00 pmสัมมนาออนไลน์ "2019 AFDI-GDLN Presents: The Talk"

29may(may 29)9:00 am31(may 31)4:00 pmประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning Forum Asia 2019นำเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน และเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

31may1:00 am1:00 amประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X