ข่าวสารและสาระความรู้

ปฏิทินกิจกรรม

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การจัดอบรม การเสวนา การเปิดรับสมัครนิสิต และนิทรรศการด้านดนตรี-ศิลปะ อันทรงคุณค่าที่ให้ทั้งสาระความรู้ เกร็ดแง่มุมทางประวัติศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ เพียงท่านติดตามข่าวกิจกรรมจากเว็บไซต์กิจกรรมนี้ ท่านจะทราบข่าวกิจกรรมล่วงหน้า และไม่พลาดทุกกิจกรรมดีๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

01feb9:00 am31mar(mar 31)4:00 amรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตร “PPC CHULA International Program”รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท ป.เอก สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี

01feb9:00 am25mar(mar 25)4:00 pmคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครปริญญาโท - เอก สาขาคณิตศาสตร์รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก สาขาคณิตศาสตร์

28feb(feb 28)1:00 am23aug(aug 23)1:00 amหลักสูตร “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 7เสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

01mar7:00 am9:30 amกิจกรรม "ใส่บาตรหนังสือ" ครั้งที่ 12ร่วมทำบุญใส่บาตรหนังสือใหม่ หรือจตุปัจจัยให้กับพระสงฆ์และสามเณร นักการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 62 รูป

02mar(mar 2)9:00 am03(mar 3)4:00 pmอบรมผู้บริหาร สายงานบริการ “การสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก”พัฒนาทักษะการแสดงออก การสื่อสารถึงความจริงใจผ่านภาษาร่างกาย เรียนรู้วิธีใช้เสียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรมชาติ

07mar12:30 am4:30 pmสัมมนา "พลิกโฉมไทย เปิดประตูสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม"ทิศทางและผลกระทบของการขยายตัวของเมือง ระบบคมนาคมขนส่ง

07mar1:30 pm4:30 amเวทีจุฬาฯ เสวนา "เจาะลึก พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ '62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”พ.ร.บ.ไซเบอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์หรือไม่? ความแตกต่างของร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

07mar6:30 pm7:30 pmบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 “เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

08mar(mar 8)9:00 am09(mar 9)4:00 pmประชุมวิชาการ “มณฑลไทยในอดีต”

08mar1:00 pm4:30 pmเสวนาวิชาการ “นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการเมืองไทย : เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?”เป็นเวทีอภิปรายโดยผู้แทนพรรคการเมืองและนักวิชาการเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ

11mar3:18 am3:18 am“Reunion Concert” การแสดงดนตรีในโอกาสครบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมการแสดงดนตรีรายการ “Reunion Concert” ในโอกาสครบ 102 ปีแห่งการสถาปนา และก้าวสู่ปีที่ 30 ของการก่อตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11mar(mar 11)9:00 am31may(may 31)4:00 pmรับสมัครนิสิตปริญญาโทและเอก "สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี"

11mar4:00 pm6:00 pmงาน "Study and Travel in Poland: The NAWA Scholarship Orientation 2019"

14mar1:30 pm4:00 pmเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

14mar4:00 pm7:00 pmการบรรยายเรื่อง "สเปนในราชสำนักอยุธยา"

15mar9:00 am12:00 amเสวนา “นโยบายการศึกษา: ความหวังของประเทศจากการเมืองไทย”

19mar8:30 am3:30 pmงาน "CU Saraburi Open House เปิดบ้านจุฬาฯ สระบุรี"

19mar(mar 19)9:00 am22(mar 22)4:00 pmCU Job & Education Fair 2019เตรียมตัวสมัครงานและหาข้อมูลศึกษาต่อกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 250 แห่ง

19mar7:00 pm9:00 pmครุศาสตร์คอนเสิร์ต "ชีวิตบรรเลง บทเพลงดำเนิน"โดยนิสิตจุฬาฯ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ชมฟรี

21mar12:00 am1:00 pmโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 3

26mar10:00 am4:00 pmพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์น้ำน่าน” พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน”พบกับนิทรรศการให้ความรู้ที่น่าสนใจ 15 เรื่องต้องชม อาทิ ป่า อาชีพ จิตสำนึก รักษ์ป่าน่าน ปลาถิ่นเดียวในน่าน ผีเสื้อมีปลายปีกคล้ายหัวงู หอยล่าปลาได้ เป็นต้น

26mar5:00 pm9:00 pmงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต” ในธีม “EXplore the NEXT”เปิดประสบการณ์กับจุฬาฯ ในยุค 5G พร้อมชมประเทศไทยแห่งอนาคตในสถานที่ต่างๆ ของจุฬาฯ ซึ่งบางคนไม่เคยสัมผัสมาก่อน !!!

27mar1:00 pm4:00 pmเสวนาวิชาการเรื่อง “ความล่มสลายของอุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยนผ่าน”

29mar9:00 am12:00 amเสวนา เรื่อง “โจทย์วิจัยทางการอุดมศึกษา: มุมมองของผู้ใช้ผลการวิจัย”

29mar9:00 am4:00 pmอบรมเรื่อง "ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี 5G"

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X