Check-in ถิ่นจุฬาฯ

เรื่องราวแรกมีในจุฬาฯ ตำนานความเชื่อ วิถีชีวิตชาวจุฬาฯ และเรื่องราวประทับใจรอบรั้วจุฬาฯ

รายการ Check-in ถิ่นจุฬาฯ เป็นรายการที่รวบรวมเรื่องราวแรกมีในจุฬาฯ ตำนานความเชื่อ วิถีชีวิตชาวจุฬาฯ และเรื่องราวประทับใจรอบรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งผลิตขึ้นเนื่องในวาระการเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ Check-in ถิ่นจุฬาฯ มีความยาว 1 นาที และ 5 นาที จำนวน 20 ตอน ชวนทุกคนร่วมรับรู้เรื่องราวของจุฬาฯ ไปด้วยกัน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X