รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

เข้าใจโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

ฉบับวันที่: 18/03/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต อาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผศ.นพ.ณัฐทร พิทยรัตน์เสถียร จิตแพทย์เด็กจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

รู้จัก พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์

ฉบับวันที่: 11/03/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

เลือกตั้ง 62 ยุค 4.0

ฉบับวันที่: 04/03/2019
นักวิชาการ: ดร.มุกดา ประทีปวัฒนะวงศ์  นักวิจัยประจำศูนย์แม่โขงศึกษา จุฬาฯ

พ.ร.บ.ข้าวที่เป็นธรรม?

ฉบับวันที่: 25/02/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ฉบับวันที่: 18/02/2019
นักวิชาการ: ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ

เชื่อมระบบสาธารณสุขสู่ร้านยา

ฉบับวันที่: 11/02/2019
นักวิชาการ: ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  จุฬาฯ

ตระหนักแต่ไม่ตระหนกกับฝุ่นพีเอ็ม 2.5

ฉบับวันที่: 04/02/2019
นักวิชาการ: ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

สร้างภูมิต้านโรคสื่อโซเชียล

ฉบับวันที่: 28/01/2019
นักวิชาการ: พญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาฯ
ที่รัก บุญปรีชา หรือพี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที ผู้ผลิตรายการด้านไอที และพิธีกรรายการล้ำหน้าโชว์
พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปรับเปลี่ยนการคมนาคมแก้ฝุ่นพีเอ็ม2.5

ฉบับวันที่: 21/01/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ

ดนตรีคลาสสิก ไม่ยากอย่างที่คิด

ฉบับวันที่: 14/01/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ ผู้อำนวยเพลงของ RBSO อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

การตลาดออนไลน์ปี 2562

ฉบับวันที่: 07/01/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาฯ

บทเรียนจากสึนามิที่อินโดนีเซีย

ฉบับวันที่: 31/12/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

อย่าเพิ่งหมดหวังกับ “เลือกตั้ง 62”

ฉบับวันที่: 24/12/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

‘คนไร้บ้าน’ ภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำของไทย

ฉบับวันที่: 17/12/2018
นักวิชาการ: อนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้และประธานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ทำอย่างไรให้ฟุตบอลทีมชาติไทยไปถึงฝั่งฝัน

ฉบับวันที่: 10/12/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม ที่ปรึกษาอธิการบดีและอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

จับตาเบร็กซิทกับอนาคตของอังกฤษ

ฉบับวันที่: 03/12/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

5G กับประเด็นด้านสังคม

ฉบับวันที่: 26/11/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ

ทำไมเมืองไทยถึงมี ‘ห้าง’ เยอะ

ฉบับวันที่: 19/11/2018
นักวิชาการ:  รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการจัดการทรัพย์สิน และอาจารย์จากภาควิชา การวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาฯ

ฤาสื่อมวลชนที่เป็นกลางไม่มีอยู่จริง?

ฉบับวันที่: 12/11/2018
นักวิชาการ:  อาจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

‘ประเทศกูมี’ การเมืองของคนรุ่นใหม่

ฉบับวันที่: 05/11/2018
นักวิชาการ:  ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร จากภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X