รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

5G กับประเด็นด้านสังคม

ฉบับวันที่: 26/11/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ

จับตาเบร็กซิทกับอนาคตของอังกฤษ

ฉบับวันที่: 03/12/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ทำไมเมืองไทยถึงมี ‘ห้าง’ เยอะ

ฉบับวันที่: 19/11/2018
นักวิชาการ:  รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการจัดการทรัพย์สิน และอาจารย์จากภาควิชา การวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาฯ

ฤาสื่อมวลชนที่เป็นกลางไม่มีอยู่จริง?

ฉบับวันที่: 12/11/2018
นักวิชาการ:  อาจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

‘ประเทศกูมี’ การเมืองของคนรุ่นใหม่

ฉบับวันที่: 05/11/2018
นักวิชาการ:  ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร จากภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

การปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัย สู่การสร้างความยั่งยืนทางสังคม

ฉบับวันที่: 29/10/2018
นักวิชาการ:  ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาฯ

จัดระเบียบสัตว์เลี้ยง ขั้นแรกสู่ทางออกปัญหาสุนัขจรจัด

ฉบับวันที่: 22/10/2018
นักวิชาการ:  ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

มองย้อน ‘ภาษีไทย’ จากข่าวฟ่าน ปิงปิง

ฉบับวันที่: 15/10/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

เกาหลีศึกษาเพื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียนเพื่อเกาหลี

ฉบับวันที่: 08/10/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม  หลักสูตรเกาหลีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มองวัฒนธรรมจีนผ่าน “เลือดข้นคนจาง”

ฉบับวันที่: 01/10/2018
นักวิชาการ:  ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ปัญหา โรฮิงญา กับบทบาทของอาเซียน

ฉบับวันที่: 24/09/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

จาก BNK ถึง AKB : ป๊อปคัลเจอร์กับการเมืองก่อนเลือกตั้ง

ฉบับวันที่: 17/09/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

‘ปัญหาคนไร้สัญชาติ ซับซ้อนแต่ไม่ไร้ความหวัง’

ฉบับวันที่: 10/09/2018
นักวิชาการ:  ดร.นฤมล อรุโณทัย จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

‘อีสปอร์ต’กีฬารูปแบบใหม่ที่ต้องสร้างมาตรฐาน

ฉบับวันที่: 03/09/2018
นักวิชาการ:  ดร.สุทธิกร อาภานุกูล อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

บทเรียนจากเหตุการณ์ อภิมหาเงินเฟ้อที่เวเนซุเอลา

ฉบับวันที่: 27/08/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

มอง กยศ.ในมิติใหม่

ฉบับวันที่: 13/08/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

อยู่อย่างไรในยุค (เกือบ) ไร้ไขมันทรานส์

ฉบับวันที่: 6/08/2018
นักวิชาการ:  รศ.ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

นุชนาถ สุขมงคล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มรกต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

อ.ดร.ณัฐธิดา โชติช่วง จากสาขาโภชนาการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

เจน วองอิสริยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอนเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

 

 

ปรากฏการณ์เขื่อนแตกที่ลาว

ฉบับวันที่: 30/07/2018
นักวิชาการ:  อดิศร เสมแย้ม นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องประเทศลาว จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

แก้หนี้ครูด้วยวินัยทางการเงิน

ฉบับวันที่: 23/07/2018
นักวิชาการ:  วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และกรรมการสภาจุฬาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

สังคมร่วมเยียวยา ‘ทีมหมูป่า’

ฉบับวันที่: 16/07/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาคลินิก และอาจารย์จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษา และอาจารย์จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

 

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X