รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

สร้างภูมิต้านโรคสื่อโซเชียล

ฉบับวันที่: 28/01/2019
นักวิชาการ: พญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาฯ
ที่รัก บุญปรีชา หรือพี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที ผู้ผลิตรายการด้านไอที และพิธีกรรายการล้ำหน้าโชว์
พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปรับเปลี่ยนการคมนาคมแก้ฝุ่นพีเอ็ม2.5

ฉบับวันที่: 21/01/2019
นักวิชาการ: รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ

ดนตรีคลาสสิก ไม่ยากอย่างที่คิด

ฉบับวันที่: 14/01/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ ผู้อำนวยเพลงของ RBSO อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

การตลาดออนไลน์ปี 2562

ฉบับวันที่: 07/01/2019
นักวิชาการ: ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาฯ

บทเรียนจากสึนามิที่อินโดนีเซีย

ฉบับวันที่: 31/12/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

อย่าเพิ่งหมดหวังกับ “เลือกตั้ง 62”

ฉบับวันที่: 24/12/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

‘คนไร้บ้าน’ ภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำของไทย

ฉบับวันที่: 17/12/2018
นักวิชาการ: อนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้และประธานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ทำอย่างไรให้ฟุตบอลทีมชาติไทยไปถึงฝั่งฝัน

ฉบับวันที่: 10/12/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม ที่ปรึกษาอธิการบดีและอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

5G กับประเด็นด้านสังคม

ฉบับวันที่: 26/11/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ

จับตาเบร็กซิทกับอนาคตของอังกฤษ

ฉบับวันที่: 03/12/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ทำไมเมืองไทยถึงมี ‘ห้าง’ เยอะ

ฉบับวันที่: 19/11/2018
นักวิชาการ:  รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการจัดการทรัพย์สิน และอาจารย์จากภาควิชา การวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาฯ

ฤาสื่อมวลชนที่เป็นกลางไม่มีอยู่จริง?

ฉบับวันที่: 12/11/2018
นักวิชาการ:  อาจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

‘ประเทศกูมี’ การเมืองของคนรุ่นใหม่

ฉบับวันที่: 05/11/2018
นักวิชาการ:  ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร จากภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

การปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัย สู่การสร้างความยั่งยืนทางสังคม

ฉบับวันที่: 29/10/2018
นักวิชาการ:  ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาฯ

จัดระเบียบสัตว์เลี้ยง ขั้นแรกสู่ทางออกปัญหาสุนัขจรจัด

ฉบับวันที่: 22/10/2018
นักวิชาการ:  ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

มองย้อน ‘ภาษีไทย’ จากข่าวฟ่าน ปิงปิง

ฉบับวันที่: 15/10/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

เกาหลีศึกษาเพื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียนเพื่อเกาหลี

ฉบับวันที่: 08/10/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม  หลักสูตรเกาหลีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มองวัฒนธรรมจีนผ่าน “เลือดข้นคนจาง”

ฉบับวันที่: 01/10/2018
นักวิชาการ:  ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ปัญหา โรฮิงญา กับบทบาทของอาเซียน

ฉบับวันที่: 24/09/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

จาก BNK ถึง AKB : ป๊อปคัลเจอร์กับการเมืองก่อนเลือกตั้ง

ฉบับวันที่: 17/09/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X