ข่าวสารและสาระความรู้
รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

บทเรียนจากความสำเร็จของกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี

ฉบับวันที่: 26/03/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์   จุฬาฯ

โมเดล ‘ประชาร่วมใจ’ แก้ภัยพิษสุนัขบ้า

ฉบับวันที่: 19/03/2018
นักวิชาการ: อาจารย์ภาวรรณ หมอกยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ละคร ความบันเทิง และประวัติศาสตร์

ฉบับวันที่: 12/03/2018
นักวิชาการ: ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

จัดตั้งตลาดต้องทำอย่างไร

ฉบับวันที่: 26/02/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.คณพล จันทน์หอม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ล่าเสือดำกับสิทธิสัตว์

ฉบับวันที่: 19/02/2018
นักวิชาการ: ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ จากภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ

ลดฝุ่น PM2.5 ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน 

ฉบับวันที่: 12/02/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

‘ศรัทธา’ ที่ไร้อคติ 

ฉบับวันที่: 05/02/2018
นักวิชาการ: ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ จากภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ใส่ใจการศึกษา “ปฐมวัย”

ฉบับวันที่: 20/11/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

“แสดงทรัพย์สิน” คือมาตรฐานเจ้าหน้าที่รัฐ

ฉบับวันที่:  29/01/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

บทเรียนจาก “วิคตอเรีย ซีเคร็ท”

ฉบับวันที่: 22/01/2018
นักวิชาการ: ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

คนไทยต้องรู้ทันการเมืองไทย

ฉบับวันที่: 15/01/2018
นักวิชาการ: 
ศ.กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ จุฬาฯ

บิทคอยน์ เงินแห่งอนาคต 

ฉบับวันที่: 08/01/2018 
นักวิชาการ: 
ผศ.ดร.อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

เยรูซาเลม ในมือทรัมป์

ฉบับวันที่: 19/12/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

หมดยุค “สิ่งพิมพ์” หรือยัง?

ฉบับวันที่: 25/12/2017
นักวิชาการ: ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

“ตูน” ฮีโร่ของสังคมไทย

ฉบับวันที่: 11/12/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ความเคลื่อนไหวทางสังคม: คำถามที่ “มารีญา” ตอบไม่ได้

ฉบับวันที่: 4/12/2017
นักวิชาการ: ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

เบื้องหลังปัญหา ถอดเก้าอี้เอ็มอาร์ที

ฉบับวันที่: 27/11/20117
นักวิชาการ: รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อ “คนจนเมือง”

ฉบับวันที่: 13/11/2017
นักวิชาการ:  รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาO

ทีวีเพื่อเด็กไทย

ฉบับวันที่: 6/11/2017
นักวิชาการ: ผศ.มรรยาท อัครจันทโชติ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X