ข่าวสารและสาระความรู้
รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

“แสดงทรัพย์สิน” คือมาตรฐานเจ้าหน้าที่รัฐ

ฉบับวันที่:  29/01/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

บทเรียนจาก “วิคตอเรีย ซีเคร็ท”

ฉบับวันที่: 22/01/2018
นักวิชาการ: ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

คนไทยต้องรู้ทันการเมืองไทย

ฉบับวันที่: 15/01/2018
นักวิชาการ: 
ศ.กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ จุฬาฯ

บิทคอยน์ เงินแห่งอนาคต 

ฉบับวันที่: 08/01/2018 
นักวิชาการ: 
ผศ.ดร.อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

เยรูซาเลม ในมือทรัมป์

ฉบับวันที่: 19/12/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

หมดยุค “สิ่งพิมพ์” หรือยัง?

ฉบับวันที่: 25/12/2017
นักวิชาการ: ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

“ตูน” ฮีโร่ของสังคมไทย

ฉบับวันที่: 11/12/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ความเคลื่อนไหวทางสังคม: คำถามที่ “มารีญา” ตอบไม่ได้

ฉบับวันที่: 4/12/2017
นักวิชาการ: ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

เบื้องหลังปัญหา ถอดเก้าอี้เอ็มอาร์ที

ฉบับวันที่: 27/11/20117
นักวิชาการ: รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อ “คนจนเมือง”

ฉบับวันที่: 13/11/2017
นักวิชาการ:  รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาO

ทีวีเพื่อเด็กไทย

ฉบับวันที่: 6/11/2017
นักวิชาการ: ผศ.มรรยาท อัครจันทโชติ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

โรคทางจิตเวช ไม่ใช่ โรคจิต

ฉบับวันที่: 16/10/2017
นักวิชาการ:
ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

“ไทย” พบ “ทรัมป์”

ฉบับวันที่: 11/10/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปราณี ทิพยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ไขข้องใจ ระบบช่วย “เด็กพิเศษ” ของไทย

ฉบับวันที่: 25/9/2017
นักวิชาการ: อ.ดร.วาทินี โอภาสเกียรติคุณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

“คุณค่าทางการเมือง” ในการเลือกตั้งเยอรมัน

ฉบับวันที่: 2/10/2017
นักวิชาการ: อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

มองรอบด้านประเด็น “โรฮิงญา”

ฉบับวันที่: 18/9/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

รายการเล่าข่าวทีวีหลังหมด “สรยุทธ์”

ฉบับวันที่: 17/9/2017
นักวิชาการ: อ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

“กิ๊ก” ในสังคมไทย

ฉบับวันที่: 29/8/2017
นักวิชาการ: ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ปฏิรูป รถเมล์ไทย จะสำเร็จไหม?

ฉบับวันที่: 21/8/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เพิ่มเติม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X