รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

ปัญหา โรฮิงญา กับบทบาทของอาเซียน

ฉบับวันที่: 24/09/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

จาก BNK ถึง AKB : ป๊อปคัลเจอร์กับการเมืองก่อนเลือกตั้ง

ฉบับวันที่: 17/09/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

‘ปัญหาคนไร้สัญชาติ ซับซ้อนแต่ไม่ไร้ความหวัง’

ฉบับวันที่: 10/09/2018
นักวิชาการ:  ดร.นฤมล อรุโณทัย จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

‘อีสปอร์ต’กีฬารูปแบบใหม่ที่ต้องสร้างมาตรฐาน

ฉบับวันที่: 03/09/2018
นักวิชาการ:  ดร.สุทธิกร อาภานุกูล อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

บทเรียนจากเหตุการณ์ อภิมหาเงินเฟ้อที่เวเนซุเอลา

ฉบับวันที่: 27/08/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

มอง กยศ.ในมิติใหม่

ฉบับวันที่: 13/08/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

อยู่อย่างไรในยุค (เกือบ) ไร้ไขมันทรานส์

ฉบับวันที่: 6/08/2018
นักวิชาการ:  รศ.ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

นุชนาถ สุขมงคล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มรกต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

อ.ดร.ณัฐธิดา โชติช่วง จากสาขาโภชนาการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

เจน วองอิสริยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอนเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

 

 

ปรากฏการณ์เขื่อนแตกที่ลาว

ฉบับวันที่: 30/07/2018
นักวิชาการ:  อดิศร เสมแย้ม นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องประเทศลาว จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

แก้หนี้ครูด้วยวินัยทางการเงิน

ฉบับวันที่: 23/07/2018
นักวิชาการ:  วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และกรรมการสภาจุฬาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

สังคมร่วมเยียวยา ‘ทีมหมูป่า’

ฉบับวันที่: 16/07/2018
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาคลินิก และอาจารย์จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษา และอาจารย์จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

 

มองสื่อไทยในเหตุการณ์ “ถ้ำหลวง”

ฉบับวันที่: 9/07/2018
นักวิชาการ:  ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ทางออกสำหรับบีทีเอส

ฉบับวันที่: 2/07/2018
นักวิชาการ:  ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาฯ

ยกเลิก ‘โทษประหารชีวิต’ ไทยพร้อมหรือยัง

ฉบับวันที่: 25/06/2018
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.ณัชพล  จิตติรัตน์ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

วางแผนรับมือขยะอิเล็กทรอนิกส์

ฉบับวันที่: 18/06/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ทำไมต้องเลิกใช้ “พาราควอต”

ฉบับวันที่: 11/06/2018
นักวิชาการ: ผศ.ดร.นพดล กิตนะ  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ทีแคส ยังไม่ใช่ทางออกสุดท้ายของปัญหาการศึกษาไทย

ฉบับวันที่: 04/06/2018
นักวิชาการ: ผศ.อรรถพล  อนันตวรสกุล อาจารย์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

4 ปีเศรษฐกิจไทยในมือรัฐบาล คสช.

ฉบับวันที่: 28/05/2018
นักวิชาการ: รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาฯ

สถานการณ์เกาหลี รุนแรงแค่ไหน…!

ฉบับวันที่: 28/04/2017
นักวิชาการ:  ดร.ธีวินท์ สุพุทธกุล อาจารย์จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ขึ้นภาษีแวตมาจากไหน

ฉบับวันที่: 23/03/2017
นักวิชาการ:  อ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

 

หอศิลป์ กทม.กับพันธกิจด้านศิลปะต่อสังคม

ฉบับวันที่: 21/05/2018
นักวิชาการ: อาจารย์ ดร.ประพล คำจิ่ม ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X