รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

“ตูน” ฮีโร่ของสังคมไทย

ฉบับวันที่: 11/12/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ความเคลื่อนไหวทางสังคม: คำถามที่ “มารีญา” ตอบไม่ได้

ฉบับวันที่: 4/12/2017
นักวิชาการ: ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

เบื้องหลังปัญหา ถอดเก้าอี้เอ็มอาร์ที

ฉบับวันที่: 27/11/20117
นักวิชาการ: รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อ “คนจนเมือง”

ฉบับวันที่: 13/11/2017
นักวิชาการ:  รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาO

ทีวีเพื่อเด็กไทย

ฉบับวันที่: 6/11/2017
นักวิชาการ: ผศ.มรรยาท อัครจันทโชติ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

โรคทางจิตเวช ไม่ใช่ โรคจิต

ฉบับวันที่: 16/10/2017
นักวิชาการ:
ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

“ไทย” พบ “ทรัมป์”

ฉบับวันที่: 11/10/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปราณี ทิพยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ไขข้องใจ ระบบช่วย “เด็กพิเศษ” ของไทย

ฉบับวันที่: 25/9/2017
นักวิชาการ: อ.ดร.วาทินี โอภาสเกียรติคุณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

“คุณค่าทางการเมือง” ในการเลือกตั้งเยอรมัน

ฉบับวันที่: 2/10/2017
นักวิชาการ: อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

มองรอบด้านประเด็น “โรฮิงญา”

ฉบับวันที่: 18/9/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

รายการเล่าข่าวทีวีหลังหมด “สรยุทธ์”

ฉบับวันที่: 17/9/2017
นักวิชาการ: อ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

“กิ๊ก” ในสังคมไทย

ฉบับวันที่: 29/8/2017
นักวิชาการ: ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ปฏิรูป รถเมล์ไทย จะสำเร็จไหม?

ฉบับวันที่: 21/8/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

พิธีกรรม คุณค่า และศรัทธา

ฉบับวันที่: 14/8/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จุฬาฯ

AI มี “จิตรู้สำนึก” ไหม

ฉบับวันที่: 7/8/2017
นักวิชาการ: ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

“สิทธิ” ที่จะถูกลืมกับการอภิบาลอินเตอร์เน็ต

ฉบับวันที่: 31/7/2017
นักวิชาการ: ศ.คิว ซิน พาร์ค (Kyung Sin Park) มหาวิทยาลัยเกาหลี

“ไทยแลนด์” แดนเหยียดผิว จริงหรือ?

ฉบับวันที่: 24/7/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

“มะเร็งเต้านม” สิ่งที่สังคมไทยยังไม่รู้

ฉบับวันที่: 18/7/2017
นักวิชาการ: อ.พญ.นภา ปริญญานิติกูล  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วิเคราะห์ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว

ฉบัุบวันที่: 10/7/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

“ถอดบทเรียน” จากกรณีบ่อบำบัด 5 ศพ

ฉบับวันที่: 3/7/2017
นักวิชาการ:
– ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
– ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X