รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

ไขข้องใจ ระบบช่วย “เด็กพิเศษ” ของไทย

ฉบับวันที่: 25/9/2017
นักวิชาการ: อ.ดร.วาทินี โอภาสเกียรติคุณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

“คุณค่าทางการเมือง” ในการเลือกตั้งเยอรมัน

ฉบับวันที่: 2/10/2017
นักวิชาการ: อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

มองรอบด้านประเด็น “โรฮิงญา”

ฉบับวันที่: 18/9/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

รายการเล่าข่าวทีวีหลังหมด “สรยุทธ์”

ฉบับวันที่: 17/9/2017
นักวิชาการ: อ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

“กิ๊ก” ในสังคมไทย

ฉบับวันที่: 29/8/2017
นักวิชาการ: ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ปฏิรูป รถเมล์ไทย จะสำเร็จไหม?

ฉบับวันที่: 21/8/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

พิธีกรรม คุณค่า และศรัทธา

ฉบับวันที่: 14/8/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จุฬาฯ

AI มี “จิตรู้สำนึก” ไหม

ฉบับวันที่: 7/8/2017
นักวิชาการ: ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

“สิทธิ” ที่จะถูกลืมกับการอภิบาลอินเตอร์เน็ต

ฉบับวันที่: 31/7/2017
นักวิชาการ: ศ.คิว ซิน พาร์ค (Kyung Sin Park) มหาวิทยาลัยเกาหลี

“ไทยแลนด์” แดนเหยียดผิว จริงหรือ?

ฉบับวันที่: 24/7/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

“มะเร็งเต้านม” สิ่งที่สังคมไทยยังไม่รู้

ฉบับวันที่: 18/7/2017
นักวิชาการ: อ.พญ.นภา ปริญญานิติกูล  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วิเคราะห์ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว

ฉบัุบวันที่: 10/7/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

“ถอดบทเรียน” จากกรณีบ่อบำบัด 5 ศพ

ฉบับวันที่: 3/7/2017
นักวิชาการ:
– ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
– ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ปั้นเด็กให้เป็นนักกีฬาแบบ “โปรเม”

ฉบับวันที่: 26/6/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

สรรพนาม มัน สุภาพไหม

ฉบับวันที่: 19/6/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ

ทรัมป์ สวนทางโลก

ฉบับวันที่: 12/6/2017
นักวิชาการ: ศ.สุริชัย หวันแก้ว  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ

เลี้ยงลูกด้วยทางสายกลาง

ฉบับวันที่: 2/6/2017
นักวิชาการ: ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ

รู้เท่าทันการตลาด จากกรณีกระทะโคเรียคิง

ฉบับวันที่: 29/5/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

WannaCry อาวุธใหม่แห่งโลกอนาตค

ฉบับวันที่: 22/5/2017
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

CU on the road ทางเลือกใหม่ของควิซโชว์ทางทีวี

ฉบับวันที่: 11/5/2017
นักวิชาการ:  จุฬาฯ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X