รู้ลึกกับจุฬาฯ

รู้ลึกกับจุฬาฯ

วิเคราะห์ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว

ฉบัุบวันที่: 10/7/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

“ถอดบทเรียน” จากกรณีบ่อบำบัด 5 ศพ

ฉบับวันที่: 3/7/2017
นักวิชาการ:
– ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
– ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ปั้นเด็กให้เป็นนักกีฬาแบบ “โปรเม”

ฉบับวันที่: 26/6/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

สรรพนาม มัน สุภาพไหม

ฉบับวันที่: 19/6/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ

ทรัมป์ สวนทางโลก

ฉบับวันที่: 12/6/2017
นักวิชาการ: ศ.สุริชัย หวันแก้ว  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ

เลี้ยงลูกด้วยทางสายกลาง

ฉบับวันที่: 2/6/2017
นักวิชาการ: ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ

รู้เท่าทันการตลาด จากกรณีกระทะโคเรียคิง

ฉบับวันที่: 29/5/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

WannaCry อาวุธใหม่แห่งโลกอนาตค

ฉบับวันที่: 22/5/2017
นักวิชาการ:  ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

CU on the road ทางเลือกใหม่ของควิซโชว์ทางทีวี

ฉบับวันที่: 11/5/2017
นักวิชาการ:  จุฬาฯ

จับตากระแสนิยมขวาจัดในยุโรป

ฉบับวันที่: 21/4/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

แสดงทรัพย์สินต้องมีมาตราฐาน

ฉบับวันที่: 7/4/2017
นักวิชาการ: ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

เพลิงพระนาง กับชาตินิยมไทยพม่า

ฉบับวันที่: 31/3/2017
นักวิชาการ:  รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาฯ

เตรียมใจรับมือ ซึมเศร้า เมื่อสูงวัย

ฉบับวันที่: 5/3/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์  คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

 

พลังงานไทยไปทางไหนดี

ฉบับวันที่: 27/2/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ

เจาะสถานการณ์โสดไทย

ฉบับวันที่: 20/2/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาฯ

คานอำนาจสไตล์สหรัฐ

ฉบับวันที่: 13/2/2017
นักวิชาการ: อ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

จิตวิทยา รวมหมู่ ผ่านกระแสเชียร์สาวไทย ในเวทีนางงามจักรวาล

ฉบับวันที่: 6/2/2017
นักวิชาการ:  อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์  คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ทำไมทรัมป์ต้องยกเลิกโอบามาแคร์

ฉบับวันที่: 30/1/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ

เป็นผู้ต้องหา ต้องทำอย่างไร

ฉบับวันที่: 23/1/2017
นักวิชาการ: ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

น้ำท่วมใต้ปัญหาผังเมืองไทย

ฉบับวันที่: 16/1/2017
นักวิชาการ: รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X