บรรยาย “10 สิ่งจำเป็นต้องรู้ก่อนการปรับปรุงพันธุ์แพะแกะ”

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Free Writing for Self-reflection”

กิจกรรมของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น

มอบถุงปันน้ำใจให้ชุมชนจุฬานิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19

ผู้บริหารจุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เสวนา “เป๊ะแต่เด็ก: เทคนิคสร้างรากฐานภาษาอังกฤษของลูกให้แข็งแรง”

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ และโรงอาหารรวมสำหรับบุคลากรจุฬาฯ ที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

“โอกาสในวิกฤตโควิด-19” ของธุรกิจสายการบินที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เปิดให้บริการ 4 มิถุนายน เป็นต้นไป

การบรรยายออนไลน์เรื่อง “New Normal : New Life”

ขยายเวลาเปิดรับบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

เปิดรับบทความตีพิมพ์ ในวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ นำร่องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนเปิดเมือง ชู “ปัตตานีโมเดล” ต้นแบบป้องกันโควิดระลอกใหม่

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)

,

เสวนา “COVID-19 คุณธรรมและสังคม”

วิศวฯ จุฬาฯ ส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโต และระบบกระจกสื่อสารทางไกลพระราชทาน แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

“จามจุรีประดับใจ” บทเพลงแห่งสายใยความผูกพันในช่วงเวลาที่ต้อง “ห่างกัน”

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ให้บริการ One Stop Service

จุฬาฯ ต้อนรับผู้นำการศึกษาทั่วโลก แสดงศักยภาพพัฒนาวัคซีน และหลากหลายนวัตกรรมสู้ COVID-19 ที่ล้ำหน้าที่สุดในไทย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มอบคู่มือพิชิต COVID-19 และวารสารฮาลาลอินไซด์

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X