ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 4 ของจุฬาฯ

Chula Student Wellness พร้อมเคียงข้างนิสิตในสถานการณ์ COVID-19

คลิปออกกำลังกายที่บ้าน และการบำบัดออฟฟิศซินโดรมในช่วง Work From Home

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ รวมใจจัดกิจกรรม ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

สัตวแพทย์ จุฬาฯ แนะข่าว “โควิด-19 ในเสือโคร่ง” ควรตระหนัก แต่อย่าตระหนก ยังไม่พบหลักฐานการติดต่อจาก “สัตว์สู่คน”

“เจลแอลกอฮอล์” ใช้อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย เลี่ยงภัยการปลอม

จุฬาฯ รับมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 แบบรวดเร็ว

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวันจักรี

ดูแลสัตว์เลี้ยงและตัวเราอย่างไร ให้ไกลไวรัส COVID-19

สารจากอธิการบดี

“ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย” นวัตกรรมจากแพทย์จุฬาฯ เพื่อความปลอดภัยในการตรวจเชื้อ COVID-19

,

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ “บริการส่งด้วยใจ สู้ภัย COVID-19”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่คณะฯ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19

พลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้ว นำไปใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้

จุฬาฯ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ปตท.สผ. ผลิตชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ของจุฬาฯ

,

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการประชุมแบ่งปันประสบการณ์ตรง จากการควบคุมโรคระบาด COVID-19 ในประเทศจีน

ผู้สื่อข่าวโมเดิร์นไนน์ทีวีสัมภาษณ์แพทย์จุฬาฯ เรื่อง”ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19″

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานหุ่นยนต์ Pinto แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อช่วยแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

“อย่ายอมแพ้” ชาวศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอมอบบทเพลงเพื่อส่งกำลังใจ และแสดงความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่กำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 แทนคนไทยทุกคน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X