นิทรรศการ “ รำลึก…วันวาร”

จุฬาฯ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันปิยมหาราช

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เครือข่ายภาคกลางตอนบน “พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ภัยบุหรี่ไฟฟ้า”

แสดงความยินดีครบรอบ 24 ปีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ปี 2563

,

ประกวดออกแบบพื้นที่ Gewertz Square Design Contest

การสัมมนาพิเศษ อาซาฮี ครั้งที่ 28 พิธีมอบทุนผลงานวิจัยจาก the Asahi Glass Foundation  ปี 2563

หอสมุดกลาง เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงสอบปลายภาคนี้

ศูนย์สุขภาวะทางจิต จุฬาฯ บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาฟรี!

พิธีเชิดชูเกียรตินิสิตที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

, ,

นิสิตจุฬาฯ ได้รับ “รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563”

“50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2513” รวมพลังจัดกิจกรรมหลากหลาย เชิญชมนิทรรศการ “รำลึก…วันวาร”

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เชิญร่วม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (E-commerce)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เชิญประกวดออกแบบโลโก้ BCGeTEC

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร

จุฬาฯ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดศาลาปูน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวันที่ ๑๗ และวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แสดงความยินดี 19 ปี คมชัดลึก

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X