รับสมัครบริษัทสตาร์ทอัพร่วมโครงการ Chula LawLab ประจำปี 2564

งาน GenEd Fair Online 2021 Change & Share

การประกวดการแปลเรื่องสั้นและกล่าวสุนทรพจน์ภาษารัสเซีย งาน Chula Russian Week

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

,

อธิการบดีจุฬาฯ ประธาน ทปอ. คนใหม่ รับมอบรายงานการบริหารงาน ทปอ.

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นิสิตทางออนไลน์

ช่องทางการติดต่อคณะ หน่วยงานในจุฬาฯ และผู้ประสานงานในช่วง Work from Home

กิจกรรมจุฬาฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

“Visual & Design Thinking for Well-being” กิจกรรมจัดระเบียบความคิดเตรียมรับสิ่งใหม่ๆ

ความสำเร็จของนิสิตสถาปัตย์ จุฬาฯ นักออกแบบรุ่นใหม่ ชนะเลิศการออกแบบสถาปัตยกรรม “Asia Young Designer Awards 2020”

,

อบรมหลักสูตร” Logistics: Strategy & Management รุ่นที่ 62″

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

คอร์สเรียนออนไลน์ของสถาบันภาษา จุฬาฯ พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพ

ศูนย์สุขภาวะทางจิต บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาฟรี สำหรับอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ

ผู้บริหารจุฬาฯ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการ เรื่อง “เมื่อไหร่…คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19”

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ส่งมอบเครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อให้โรงพยาบาลพิจิตร

,

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ บริการส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19 อีกครั้ง

เชิญฟังรายการ “คุยกับเด็กจุฬาฯ” สนทนาสนุกๆ กับนิสิตเก่าหลากรุ่นหลายคณะ

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X