จุฬาฯ ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริง 10 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคารจามจุรี 5

ประกาศจุฬาฯ เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2563

,

เชิญร่วมงาน “สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงร่วมการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

เชิญร่วมงาน “The Student Bae-Ka-Din” ตลาดนัดแบกะดินที่ Lido Connect

เชิญร่วมโครงการ “ช้อปหนังสือดีมีคืน”

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563

“โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีก ปีที่ 9” “ 9 ปี ก้าวไปด้วยกัน”

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

,

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธร ประจำปี 2563

งานลอยกระทงจุฬาฯ ปี 2563“Float n Joy ลอยหรือหลอก”

โครงการ “เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4” และ “Samyan Smart City” ได้รับคัดเลือกให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

, ,

จุฬาฯ ครองอันดับที่ 1 ของ THE World University Rankings by Subject 2021

,

เชิญร่วมงานเสวนา “Accounting Infrastructure Promotes Regional Economic Cooperation”

นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ “ทิวทัศน์ล้านนา”

,

จุฬาฯ จัดงาน Thailand’s Reputation Awards ประเดิมมอบรางวัลด้านชื่อเสียงแก่ 14 องค์กรธุรกิจ

ลอยกระทง New Normal ที่จุฬาฯ ประจำปี 2563 ‘Float n Joy ลอยหรือหลอก’

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการและเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็กในวัยเรียน”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X