ประกวดความสามารถด้านทักษะการเขียนและการประพันธ์ เนื่องในวันพูนทรัพย์ ประจำปี ๒๕๖๑

แถลงข่าวคอนเสิร์ต “ส่งต่อความหวัง พลังชีวิต เพื่อน้องโรคเลือดและมะเร็งเด็ก”

ขอเชิญชวนบุคลากรจุฬาฯเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปุยนุ่น Fit 2018

บรรยายธรรม “เทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา”

“โครงการ ลูกยางสีชมพู” สอนการเล่นกีฬา “วอลเลย์บอล” ฟรี

งาน “ART/Ed Chula 50++”

การประกวด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

จุฬาฯ ขอเชิญชมการแสดงของคณะอนิรุทธ ไนท์ ประเทศอินเดีย

นิทรรศการ 4th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition “Story Never Dies”

นิทรรศการ “ชายคาเดียวกัน (Same House)”

วง C.U. Band กับงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี พฤหัสบดีที่ 20 กันยายนนี้ ที่หอประชุมจุฬาฯ

การอบรม “ทักษะการให้ความช่วยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติ : หลักสูตรผู้กำกับสถานการณ์”

ปฐมเสวนาวิชาการ “เชิดชูครูวิศวกร เมธีวิศวกรรม วันบุญรอด 13 กันยายน”

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โฉมหน้าพลังงานไทย ยุค DISRUPTIVE TECHNOLOGY”

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก The University of Glasgow สหราชอาณาจักร เยือนจุฬาฯ

บรรยายพิเศษด้านแพทยศาสตร์ศึกษา (MedEd Talk) ครั้งที่ 4/2561

อบรมระยะสั้นตจวิทยา Current Issues In Dermatology 2018 Essence in Dermatology

สัมมนา เรื่อง “Data Protection for Business : Road to GDPR Standard”

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

,

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเวลาปิด-เปิดประตูศศินทร์

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X