มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการและรูปแบบการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าจุฬาฯ

งานเสวนาเรื่อง “มองนาฏกรรมถ้ำหลวงจากมุมของวรรณกรรม การละคร และคติชน”

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สร้างชื่อในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ

อบรมการเพาะเลี้ยงกบนาและไส้เดือน ส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สัมมนาเรื่อง “Robotics and Aging Society’s Future”

Halal Science Camp & Quiz bowl 2018

ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ มอบให้ห้องสมุด มจร.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานศูนย์บริหารกลางและศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

สถาบันภาษาไทยสิรินธรร่วมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน

สรุปเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 14 “วิเคราะห์ปรากฏการณ์ถ้ำหลวง จากหลากมิติ”

โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีก 2561

“MY WAYS III” นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

โครงการอบรมธรรมช่วงเข้าพรรษา

เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายฯ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง

จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือกับ GC ใช้บรรจุภัณฑ์ BioPBS มุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ “กอไผ่ลายดอก”

เสวนาทางวิชาการ “พลังของภาษา ปัญญาสังคมไทย”

ความสำเร็จของจุฬาฯ ในการ “งดถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ลดปริมาณขยะพลาสติก” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งาน Chula Safety 2018 : ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว

จุฬาฯ ใช้ “แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ” Zero-Waste Cup ย่อยสลายได้ 100% เริ่ม 10 ก.ค. เป็นต้นไป

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X