ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”

เสวนา “บุรณกรรมสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์”  ปรากฏการณ์บุพเพสันนิวาส

อภิปรายเรื่อง “เหม เวชกร: จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต”

“ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ” สายธารแห่งปัญญาจากจุฬาฯ สู่มหาจุฬาฯ

Smart Exercise Smart Life ฉลาดออกกำลังกาย สบายชีวี

ร่วมตอบแบบสอบถาม “การติดตามรับฟังรายการสถานีวิทยุจุฬาฯ ปี 2561”

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” วันศุกร์ที่ 27 เมษายนนี้ ที่ศาลาพระเกี้ยว

บ้านสุขภาพ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน Check Change Chill out บริการตรวจสุขภาพฟรี

เสวนาวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า ย้อนรอย นวัตกรรม ออเจ้า”

“กล่องพลังงานฉุกเฉินเติมเชื้อเพลิงได้ง่าย” สิ่งประดิษฐ์จากอาจารย์คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศที่เจนีวา

,

ผลการทดสอบวัดสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยของนิสิตจุฬาฯ ปีรองก่อนจบการศึกษา ปี 2560

นายกรัฐมนตรีแสดงปาฐกถาพิเศษ “จุฬาฯ กับการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน” อธิการบดีจุฬาฯ เสนอ 3 แผนงานให้นายกรัฐมนตรี พร้อมเป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัย 4.0

ภาพกิจกรรม : นายกรัฐมนตรีแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาฯ

ประกาศผู้โชคดีจากกิจกรรมโหวตบัตรนิสิตใหม่

นิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้าแชมป์ตอบปัญหาวิชาการ ที่มาเลเซีย

,

การแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ทางดุริยางคศิลป์ไทย เรื่อง “กัมมวาทิต ชีวิตครูปกรณ์ รอดช้างเผื่อน”

“สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า สยามสนุก”

เสวนา “บุพเพสันนิวาส : เรียนรู้สู่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

2018 Special Lectures on Korea

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X