การแสดงดนตรี Ensemble Multilatérale Concert

CUVIP เดือนพฤษภาคม สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ

Siam Vacation ซอชวนฝันยามเย็น

บรรยายเรื่อง “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”

แจ้งรายละเอียดการชำระค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมวิชาการนานาชาติ EMECS 12

การพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นเยาว์

การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “จีน VS สหรัฐฯ 2018”

งานประชุมวิชาการ “ITC-SCC 2018”

คุณธรรมสำคัญจากชาดกสำหรับการสอนจริยธรรมศึกษา

เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน 2561 Bangkok International Children’s Theatre Festival 2018 (BICT Fest 2018)

,

กิจกรรมคลินิก “ขยับสักนิด ชีวิตห่างไกลออฟฟิตซินโดรม”

ภาพกิจกรรม : จุฬาฯแสดงความยินดีกรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี

ได้สุขภาพดีๆ และลุ้นรางวัลกับกิจกรรม “เดิน 10,100 ก้าว” ในโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018”

เสวนา “How to get NIH grant funded?”

เปิดรับสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมเคมี จุฬาฯ

ภาพกิจกรรม : โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

CU Library เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

อบรมหลักสูตร Financial Management and Tax Planning

ภาพกิจกรรม : ชาวจุฬาฯ สง่างาม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X