ชมรายการแฟนพันธุ์แท้ ตอนพิเศษ “แฟนพันธุ์แท้จุฬาฯ”

นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ

งาน “GIFT LAB เทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี” ครั้งที่ 28

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “China’s way: BRI, AIIB, NDB, SCS, LMC, ETC” 

คณาจารย์นักวิจัยจุฬาฯ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น รวม 25 รางวัล

,

นิทรรศการ “จิตรกรรมสีน้ำ : ภาพลักษณ์จากสี” (PAINTERY IMAGE)

การแสดงดนตรีการกุศลโดยวง CU Chamber Ensemble

“เวนิสวาณิช” ละครเวทีอักษรฯ จุฬาฯ 61

จุฬาฯ มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 2 ของไทย อันดับ 1 ด้านการขนส่ง และการจัดการขยะ

CU TOYOTA Ha:mo สู่ Smart University

ภาพกิจกรรม : รองอธิการบดี จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์โมเดิร์นไนน์ ทีวี

ภาพกิจกรรม : การแข่งขันชิงแชมป์แบดมินตัน APACS-CU OPEN 2018

ภาพกิจกรรม : โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

ภาพกิจกรรม : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครบ 101 ปี

นิทรรศการศิลปะ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ครั้งที่ 6”

ภาพกิจกรรม : นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ครั้งที่ 6”

ภาพกิจกรรม : วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6

ภาพกิจกรรม : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ 2561

ภาพกิจกรรม: การประชุมวิชาการและนิทรรศการ“ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X