กิจกรรมศิลปะหรรษา สอนทำหน้ากากผ้าด้วยตนเองจากคลิปวิดีโอ

อบรมเชิงปฏิบัติการ #จุดเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก รับรู้-ส่งต่อการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและส่งมอบให้ผู้อื่น รุ่นที่ 3

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ทำหน้ากากอนามัยผ้า สร้างเสริมจิตอาสาสาธารณะ

อบรมเชิงปฎิบัติการ “จุดเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก รับรู้-ส่งต่อ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองและส่งมอบให้ผู้อื่น” รุ่นที่ 2

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

,

จุฬาฯ ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิกล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะ

รวมกิจกรรมจุฬาฯ ที่ “งด/เลื่อนการจัดงาน” เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)

,

สาขาศิลปการละคร จุฬาฯ เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

จุฬาฯ ร่วมมือกับ SkillLane พัฒนาระบบ GenEd Blended Learningเปิดให้นิสิตเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไปผ่านระบบออนไลน์

การเสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือ “เปรมาธิปไตย…การเมืองไทยระบอบไฮบริด” ในหัวข้อ “วิกฤตรัฐไทยแก้ได้ด้วยประชาธิปไตยครึ่งใบจริงหรือ?”

จุฬาฯ – สวทช. ลงนามความร่วมมือโปรแกรม ITAP

สัมมนาทางไกล “GDLN Global Knowledge Sharing on the Impact and Responses to the Coronavirus (COVID-19)”

จุฬาฯ มอบสวัสดิการประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แก่บุคลากร

สาขาวิชาเกาหลีศึกษา จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปี 2563

แถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือศึกษาวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอกเพื่อวินิจฉัยวัณโรคแห่งแรกของประเทศไทย  

อบรมเชิงปฎิบัติการ “จุดเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก รับรู้-ส่งต่อ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง”

จุฬาฯ ครองอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยไทยด้วยเคล็ดลับพิเศษ

,

สัมมนาทางไกล 2020 GDLN Distance Learning Seminar Series “Public Sector Innovations for Sustainable Development”

อาจารย์จุฬาฯ วิจัย “ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย”

,

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X