การแสดงดนตรี “ทีฆาดุริยางค์ ทางพระเจนฯ” รำลึก 137 ปี ศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)

CU Shuttle Bus 6 สายให้บริการ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป ต้อนรับการทำงานใหม่ของชาวจุฬาฯ

“Chula Innovations for Society”แถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง CU Innovation Hub กับภาคเอกชน ต่อยอดนวัตกรรมสเปรย์หน้ากากผ้า Tigerplast MaskShield+กรองฝุ่น ป้องกันไวรัส เสริมความมั่นใจชีวิตช่วง New Normal

,

บทเพลง “New Normal” ต้อนรับการเริ่มกลับมาทำงานด้วยชีวิตวิถีใหม่

“แรงงานไทย” ยุคหลังโควิด-19

สยามสแควร์ โฉมใหม่ “ไร้สาย” กับโครงการนำสายสื่อสารและสายไฟลงใต้ดินภายในปี 2563

จุฬาฯ มอบชุด Welcome Back to See You (CU) Kit ต้อนรับบุคลากรกลับสู่บ้านจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ รักษ์ภาษาไทย แนะวิธีง่ายๆ ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

CU Band x KU Band ย้อนเพลงฮิต กับสองวงดนตรี Big Band

“Zoom ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยไทย ผ่าน IMD’s World Competitiveness 2020”

Art & Culture Talk Ep.10 “Musicologist” คือใคร งานของนักดนตรีวิทยา การศึกษาและวิทยาการด้านดนตรีวิทยาในประเทศไทยและต่างประเทศ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.สระบุรี จัดพิธีทำบุญประจำปี 2563

“สังคมสูงวัยกับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ จากวิกฤตโควิด-19”

เสวนา” เปิดเทอมใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนพบนิสิตครั้งแรก (ในโลกออนไลน์)”

สัมมนาทางไกล “High-quality development, modernization and policies nexus induced by the COVID-19”

อบรมวิชาการระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 21

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ เปิดให้บริการตามปกติ 1 ก.ค. นี้

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พิสูจน์อัตลักษณ์สัตว์ทะเลที่แรกของโลก ต่อยอดสู่การอนุรักษ์

สภากาชาดไทยเชิญชมไลฟ์คอนเสิร์ต “ให้ด้วยใจ”

เชิญชมการแข่งขันโต้วาทีออนไลน์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X