เว็บไซต์ CHULA MOOC รูปแบบใหม่ สืบค้นรายวิชาเรียนง่ายใช้งานสะดวก

เชิญชมนิทรรศการผลงานปริญญานิพนธ์ของบัณฑิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ Choral Music in the New Normal

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

ตลาดสามย่าน หนึ่งในตลาดต้นแบบระดับประเทศของ ศบค.

วิกฤตโควิด-19 กับ “ชีวิตปกติใหม่” ของชาวจุฬาฯ

Art & Culture Talk ep.4 ตอน “วงโยธวาทิตในประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

ถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงไร้ควันและถ่านกัมมันต์ ผลิตภัณฑ์จากจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยศูนย์เรียนรู้และสาธิตการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง จุฬาฯ

โครงการประกวดหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

ขยายเวลารับสมัครนิสิตหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563

การสัมมนา Talk of Integrity ครั้งที่ 2 เรื่อง ริเน็น : สร้างองค์กรคุณธรรม ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

วิศวฯ จุฬาฯ มอบรถกองหนุน ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ ปรับปรุงใหม่เปิดให้บริการแล้ว มั่นใจในมาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19

เสวนาออนไลน์ Dramaturg – Drama Talk พูดคุยกับสองผู้กำกับหญิงนิสิตเก่าภาควิชาศิลปการละคร

“เครื่องช่วยหายใจของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตโควิด-19” จากผลงานวิจัยของอาจารย์ศศินทร์ จุฬาฯ

เชิญชวนอัดคลิปวีดิโอร้องเพลง โครงการ We sing we play challenge

ประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 4 “Lesson Learnt From COVID-19”

หอพักนิสิตจุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชายุโรปศึกษา

บริการการประเมินทางจิตวิทยาครบวงจรที่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X