เชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19

“เครื่องตรวจ COVID-19 อัตโนมัติ” รู้ผลเร็ว แม่นยำถึง 99 % ที่แรกและที่เดียวที่โรงพยาบาลจุฬาฯ

CU-RoboCovid ส่งมอบหุ่นยนต์ขนส่ง และสื่อสารทางไกลให้โรงพยาบาล

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ “บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับบุคลากรและนิสิต ที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19”

จุฬาฯปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย และอาคารจอดรถ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

“COVID-19” กับสัตว์เลี้ยง สัตวแพทย์ จุฬาฯ รณรงค์ลดความเสี่ยง COVID-19 ในสัตว์

พบอาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ติดโควิด คณะดำเนินการตามSOPแล้ว

ผู้ปฏิบัติงานโอสถศาลา จุฬาฯ ทำหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) ป้องกัน COVID-19

จุฬาฯ มอบนวัตกรรมระบบตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 แบบรวดเร็ว“Chula COVID-19 Strip Test Service” เพื่อสังคมไทย

,

บริการตรวจคัดกรอง ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป* ด้วย Chula COVID-19 Strip Test ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 – 15.00 น. *รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทางออนไลน์เท่านั้น

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการที่ตั้งนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

,

สื่อนอกชื่นชมอาจารย์ศิลปกรรมจุฬาฯ เยียวยาจิตใจเหยื่อกราดยิงด้วยศิลปะบำบัด

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่อาคารสยามกิตติ์

“CU-RoboCovid” โครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์​สนับสนุนการแพทย์ ในสถานการณ์​โรคระบาด COVID-19​

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

,

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จัดพิมพ์หนังสือ “เกียรติภูมิจุฬาฯ : 40 ปีแรกแห่งการวางรากฐานอุดมศึกษาที่พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในแผ่นดิน”

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ “ขยายระบบ VPN เพื่อรองรับผู้ใช้งาน Work from Home”

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ปรับรูปแบบการให้บริการในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

อบรม อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X