แรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

จุฬาฯ รณรงค์งดลูกโป่ง และของฟุ่มเฟือยแก่บัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีนี้

คำแนะนำและข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในวันถ่ายภาพหมู่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561

กฐินพระราชทานจุฬาฯ ปี 2562 22 ตุลาคมนี้ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ศึกษาต่อสหราชอาณาจักรในงาน “The UK Study Exhibition 2019”

มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16

เปิดตัวหลักสูตรนานาชาติ “การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (Politics and Global Studies)”

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสสภาคณาจารย์ ครบรอบปีที่ 49

งานมอบวุฒิบัตรการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 86

บรรยายพิเศษ เรื่อง “คนค้นตน”

เปิดประสบการณ์ใหม่ Chula-FreeWiFi ใช้ฟรีได้ทุกคน!

ประกาศ ปิดปรับปรุงสนามกีฬาเทพหัสดินชั่วคราว

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ “ทำฟันฟรี” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เปิดรับสมัครผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

อธิการบดีพบประชาคมชาวจุฬาฯ ปี 2562

อธิการบดีพบประชาคมชาวจุฬาฯ ประจำปี 2562

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิตจุฬาฯ

“ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในจุฬาฯ

เสวนา “มาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์”

งานเปิดตัวหนังสือ “อะไรอยู่ในทะเล”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X