แพทย์ จุฬาฯ แนะนำ “การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

จุฬาฯ ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการและวิจัยในงานประจำปี ของดีเมืองน่าน และงานกาชาดน่าน

แสดงความยินดีครบรอบ 90 ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โครงการจัดสร้าง “พระพุทธสรรพพิพิธพรชัย”

โครงการ “100 ปีจุฬาลงกรณ์ต่อกรโรคตับและโรคหัวใจ”

เชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการเสวนา เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

“งด” จัดพิธีจุดไฟฤกษ์จากแสงอาทิตย์ และ พิธีเปิดกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 42

โครงการอบรม “ดาราศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3

กฟภ. – จุฬาฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19

,

โครงการการพัฒนาการวางแผนงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

กิจกรรม “Chula Health Fair 2020”

สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน

“เลื่อนงานแถลงข่าว” เปิดตัว โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา ป.ตรี แพทย์ – ป.โท วิศวกรรมชีวเวช

เสวนา Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง”

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ‘นักคิดสุจริต’

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

,

สัมมนา “Education ICT Forum 2020”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X