ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุมชนและมัสยิดต่างๆทั่วประเทศ

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ปรับ “การแจ้งเงินเดือนบุคลากรจุฬาฯ ผ่าน CUERP – Fiori” ยกเลิกการส่งทางอีเมล เริ่มเมษายนนี้

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ใหม่ จากสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ และแนวโน้มผลกระทบของ Work from Home

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live “COVID-19 in pregnancy and children”

ผู้สื่อข่าวโมเดิร์นไนน์ทีวี สัมภาษณ์คณาจารย์วิศวฯ จุฬาฯพัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19

รวมข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

“Muvmi” ตุ๊กตุ๊กให้บริการรอบจุฬาฯ สัญจรสะดวกรวดเร็ว พร้อมเปิดพื้นที่บริการใหม่ฟรี!

พิธีส่งมอบ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “หุ่นยนต์กระจก” แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาล 73 แห่ง

การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ISIS จัด Facebook Live สนทนาเรื่อง “COVID-19 in Thailand and Southeast Asia: Dynamics, Directions, Prospects”

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เชิญชวน “เต้นซุมบ้า ออนไลน์”

Workpoint TV สัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เกี่ยวกับ COVID-19

ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และกำหนดการเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. ออนไลน์ 20 เมษายนนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน CUNEX

เชิญติดตามชมรายการ “รวมพลังผู้นำเข้มแข็ง COVID-19 จะรอด หรือ ร่วง?” โดยอธิการบดีจุฬาฯ

สัมมนาทางไกลเรื่องผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ต่อการสาธารณสุขและเศรษฐกิจ

หลักสูตร CUTIP มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออนามัย แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วิศวฯ จุฬาฯ ผลิต “Face Shield” จากดีไซน์สู่ผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วัน

,

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X